Konkurs „STRAŻAK – PRAWDZIWY BOHATER WSI” – wydłużenie terminu składania zgłoszeń

Informujemy, że można jeszcze składać zgłoszenia do Konkursu „STRAŻAK – PRAWDZIWY BOHATER WSI”, organizowanego przez KSOW i Województwo Lubelskie. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do dnia 6 grudnia 2021 r., a wyniki podane zostaną w dniu 9 grudnia 2021 r.

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zarejestrowanie się w Bazie Partnerów KSOW. Wystarczy kliknąć w link https://lubelskie.ksow.pl/konkursy oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia udziału dostępne są na stronie https://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/strazak-prawdziwy-bohater-wsi oraz https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/strazak-prawdziwy-bohater-wsi/

Konkurs Bożonarodzeniowy

Zapraszamy Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM” do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Województwo Lubelskie oraz Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

 • Piernikowa ozdoba świąteczna
 • Lubelski stroik świąteczny
 • Tradycyjna ozdoba choinkowa

Celem wydarzenia jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podkreślenie roli tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowanie tradycji.

Udział w konkursie może wziąć pełnoletni mieszkaniec obszarów wiejskich. Prace wraz z kompletnym zgłoszeniem (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2) należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs Bożonarodzeniowy

Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród finansowych w każdej z kategorii.

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego

Karta zgłoszenia udziału (Załącznik nr 1)

Klauzula informacyjna oraz oświadczenia i zgody (Załącznik nr 2)

Uwaga! Ankieta do wypełnienia!

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” o wypełnienie ankiety, dostępnej pod tym linkiem. Pozwoli nam to zorientować się, jak Mieszkańcy oceniają ogólną sytuację naszego obszaru. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ww. ankiety.

Jeżeli aktywizujesz społeczność lokalną, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej, realizujesz ciekawe projekty – ten konkurs jest dla Ciebie

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w III edycji Konkursu pn. ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 01.11.2018 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD ?RAZEM?, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do dnia 10 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2021 r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

Uwaga! Praca Biura LGD w dniu 12 listopada 2021 r.

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) Biuro LGD RAZEM będzie nieczynne. Zapraszamy 15 listopada 2021 r. (poniedziałek). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dodatkowe środki dla Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Prezes Zarządu Sylwia Romańska-Węzik 8 listopada 2021 r. podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego aneks do umowy ramowej.

Budżet LGD zwiększył się o 654 000,00 ?, co po umownym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł.

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Co to oznacza?  Dodatkowe środki finansowe na wsparcie:

 • inwestycji gminnych w infrastrukturę kultury/rekreacji
 • mieszkańców zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
 • organizacji pozarządowych chcących wzmocnić kapitał społeczny mieszkańców obszaru LGD
 • zwiększenie budżetu operacji własnej LGD ?Centrum informacji turystycznej?

Wdrażanie Programu zostało wydłużone do 2024 r.

Nabór wniosków ? początek 2022!

Szczegółowe informacje o planowanych naborach na stronie internetowej LGD www.lgdrazem.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/lgd.razem już wkrótce!

Po zwiększeniu kwoty budżetu, całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 3 026 500,00 ? (4 PLN/EUR – 12 106 000,00 zł).

Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Wola Gułowska

Mieszkańcy wsi Wola Gułowska, gmina Adamów również już mają nową infrastrukturę turystyczno?rekreacyjną na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania ?RAZEM? punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Karol Ponikowski ? Wójt Gminy Adamów.

4-linowa piramida, huśtawka wahadłowa, ławostół sześciokątny, ławka z oparciem, kosze do segregacji śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa, nawierzchnia bezpieczna oraz żwirowa powstały na terenie będącym własnością gminy Adamów przy Zespole Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

 • 26 736,07 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
 • 15 281,96 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Czytaj więcej Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Wola Gułowska

Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Burzec

Mieszkańcy wsi Burzec, gmina Wojcieszków również już mają nową infrastrukturę turystyczno?rekreacyjną na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania ?RAZEM? punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Piotr Goławski ? Zastępca Wójta Gminy Wojcieszków.

Altana drewniana pokryta gontem bitumicznym z ławkami i stołem, grill betonowy, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem i mapą Szlaku Ziemi Łukowskiej, utwardzenie terenu pod urządzeniami powstały na terenie będącym własnością gminy Wojcieszków przy remizie OSP w Burcu w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

 • 14 254,17 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
 • 8 147,48 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Czytaj więcej Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Burzec