Biuro LGD nieczynne w dniu 24 grudnia 2021

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (wigilia) Biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne


Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – III edycja

W dniu 16 grudnia 2021 r. Komisja konkursowa w składzie:

 1. Magdalena Oknińska – Redaktor w tygodniku Wspólnota Łukowska ? przewodnicząca komisji
 2. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/Wiceprezes Zarządu LGD ? członek komisji
 3. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/Członek Zarządu LGD ? członek komisji
 4. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? członek komisji
 5. Ewelina Ponikowska ? Specjalista ds. projektów i szkoleń ? członek komisji

dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na III edycję konkursu na ?Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej? oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Łącznie nadesłano 10 zgłoszeń, w tym 2 w kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego oraz 8 w kategorii: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

Komisja konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie konkursu, tj. zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

WYNIKI KONKURSU:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO.

I miejsce: KGW Gręzówka, inicjatywa: ?Wesele ludowe w Gręzówce?. Liczba przyznanych punktów: 76,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, inicjatywa: Stańcie do boju po wiedzę i tężyznę! Olimpiada historyczno-sportowa o kawaleryjskim zabarwieniu. Liczba przyznanych punktów: 74,8. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków, inicjatywa: Nasze ludowe DNA ? opracowanie sceniczne. Liczba przyznanych punktów: 71,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: ?Wpisana w krajobraz – Nasza kapliczka?. Liczba przyznanych punktów: 78,80. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: ULKS DRAGON w Wojcieszkowie, inicjatywa: Sensorycznie zakręceni. Liczba przyznanych punktów: 72,00. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia pozostałym zgłaszającym w I kategorii: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania nieinwestycyjnego:

 1. Stowarzyszenie Ruda Aktywna, inicjatywa: Lokalny Turniej Sportowy w Anielinie
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Guzówce, inicjatywa: Rodzinny Piknik Patriotyczny
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: Wieści z Małego Mazowsza – periodyk

Nagrodzone i wyróżnione inicjatywy otrzymają sakwę rowerową m.in. z kieszenią na smartfona, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki w postaci gry karcianej typu dobble i przewodnika turystycznego opracowane i wydane przez LGD w ramach realizacji  projektu współpracy pn. ?Promocja i turystyka? oraz ?Szlaki turystyczne ? atrakcje, rozrywka, trening?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie dziękujemy za udział, pomimo pandemii. Już teraz zachęcamy do realizacji ciekawych inicjatyw, dokumentowanie ich w celu zgłoszenia w przyszłym roku w konkursie ?NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ? ? IV edycja.

Konkurs zorganizowany został przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Czytaj więcej Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej – III edycja

Bezpłatne szkolenie on-line/webinarium przed naborem wniosków na wsparcie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line/webinarium dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach planowanego w połowie stycznia 2022 r. naboru wniosków z przedsięwzięcia:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2)

Termin webinarium:  04.01.2022 r., godz. 10:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 03.01.2022 r. do godziny 14:00)

Planowany termin naboru wniosków: 18-31.01.2022 r. (czekamy na potwierdzenie terminu przez UMWL)

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinarium: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 09:00 w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany (2 pkt) zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Organizator szkolenia/on-line webinarium:

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

www.lgdrazem.pl


Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej w gminie Łuków

Mieszkańcy wsi Gołaszyn, Gręzówka i Strzyżew, gmina Łuków również już mają nową infrastrukturę turystyczno?rekreacyjną na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania ?RAZEM? punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Mariusz Osiak ? Wójt Gminy Łuków.

Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefy wypoczynkowej (orbitrek, biegacz, twister, surfer, prasa nożna, wioślarz, krzesło i surfer dla dzieci, ławka parkowa ze stali z siedziskami z drewna, kosz na śmieci), a także stojak na rowery, tablica informacyjna, nawierzchnia pod urządzeniami z kostki brukowej powstały na terenie będącym własnością gminy Łuków w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

 • 80 632,59 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
 • 46 088,43 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Czytaj więcej Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej w gminie Łuków

Kolorowanka dla Najmłodszych w LGD „RAZEM” promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej

Kolorowanka ?Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej? to niespodzianka Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? dla najmłodszych mieszkańców promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To doskonały pomysł na zimowe wieczory.

Proszę udostępniać, drukować, a również oczekiwać wersji papierowej w przedszkolach, szkołach czy na lokalnych imprezach, w których LGD będzie brało udział.

Pobierz Kolorowankę >>>

Kolorowanka ?Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej? powstała w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START), który zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.