Zakończenie procesu konsultacji zmian LSR

Zarząd Lokalnej Grupy działania „RAZEM” informuje o zakończonym procesie konsultacji LSR, w wyniku której zaakceptowano propozycję Zarządu przesunięcia kwoty 126 232,87 EUR (68 558,81 EUR z przedsięwzięcia 1.1.1. oraz 57 676,06 EUR z przedsięwzięcia 3.1.1) do przedsięwzięć z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kultury/rekreacyjno-turystycznej.

Podczas konsultacji (on-line, w biurze oraz spotkanie konsultacyjne) nie wpłynęły żadne uwagi od przedsiębiorców z obszaru LGD, natomiast wpłynęły uwagi od samorządów lokalnych dotyczące  zwiększenia budżetu przedsięwzięcia 2.1.1 w III kamieniu milowym do kwoty 292 500,00 EUR, natomiast przedsięwzięcia 3.1.3 do kwoty 339 489,28 EUR.

Po konsultacjach społecznych zmiany w wyżej wymienionym dokumencie zostały zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” oraz przekazane do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Po aktualizacji LSR Zarząd zatwierdził ostateczną wersję strategii.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zmian LSR na lata 2016-2023

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju – pożyczki

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. działa Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju. Jego zadaniem jest oferowanie wsparcia finansowego w formie zwrotnych pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa lubelskiego. W trudnych czasach wywołanych pandemią wiele firm straciło możliwości płynnego i perspektywicznego rozwoju. Z myślą o potrzebach i wyzwaniach przyszłości zapraszamy do współpracy i kontaktu. Pełna ofertę, regulamin, taryfę prowizji i wniosek o pożyczkę znajdą państwo na stronie www.lrfr-lubelskie.pl.

15 lutego podpisano pierwszą umowę w ramach działalności Funduszu: https://fb.watch/bcxFO0N5Io/

Zachęcamy ponadto do śledzenia profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Lubelski-Regionalny-Fundusz-Rozwoju-106743511815157

W najbliższym czasie zaplanowano otwarcie oddziału Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14.

Uwaga! Zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjne wesele z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem!

Wybory Miss Wdzięku

to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.

W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący do sukni Panny Młodej.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

podczas którego Koła mają za zadanie przygotować danie regionalne, bądź nowoczesna wariację
na jego temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć wokół tematu dań serwowanych na lokalnych weselach

Konkurs Artystyczny

to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia Powinny nawiązywać do lokalnych obrzędów związanych ze ślubem. Weselny taniec, przyśpiewka, scenka, a może własnoręcznie uszyty welon? Wszystkie chwyty dozwolone!

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

Czytaj dalej Uwaga! Zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – przesunięcia kwot pomiędzy przedsięwzięciami w LSR w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju spowodowany faktem otrzymania z Zarządu Województwa Lubelskiego pisma umożliwiającego ogłaszanie przez LGD naborów wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nie częściej niż jeden nabór na 3 miesiące. W związku z powyższym Zarząd LGD proponuje, aby środki przeznaczone na rozwijanie działalności gospodarczej zostały przesunięte na rozwój infrastruktury turystyki i infrastruktury kultury.

Uzasadnienie:

Zarządzenie UMWL spowodowało konieczność zmiany terminu ogłaszania naborów z przedsięwzięć: 1.1.1, 2.1.1, 3.1.3, które w pierwotnej wersji zostały zaplanowane na styczeń 2022 r.

Aby zrealizować min. 85% wartości zakładanego w LSR budżetu (zobowiązanie wynikające z umowy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a LGD) do 30 czerwca 2023 r., uwzględniając pozostałe zobowiązania Stowarzyszenia Zarząd zdecydował o następującej kolejności ogłaszania naborów:

  • I kwartał 2022 r. – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie 1.1.2)
  • II kwartał 2022 r. – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji przedsięwzięcie (przedsięwzięcie 3.1.3)
  • III kwartał 2022 r. – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie 2.1.1)

Ogłoszenie naborów na pozostałe przedsięwzięcia, tj. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Grant, przedsięwzięcie 2.1.1) oraz Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (przedsięwzięcie 3.1.2) zaplanowane zostało w późniejszym terminie.

Organizacja naborów na rozwijanie: przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego – aktualny budżet w wysokości 68 556,81 EUR oraz 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (nabór tematyczny według rodzajów działalności gospodarczej) – aktualny budżet w wysokości  57 676,06 EUR, biorąc pod uwagę fakt, że aż 6 przedsiębiorców rozwiązało umowę/wycofało wnioski; czas, w którym możliwe będzie podpisanie umów, jest bezzasadna ze względu na konieczność zakończenia realizacji umów do czerwca 2024 r. Kolejnym argumentem przemawiającym za decyzją o niezorganizowaniu naborów z przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 3.1.1 jest również fakt, iż w każdym z ww przedsięwzięć pozostała kwota, która umożliwia dofinansowanie po jednej operacji z dofinansowaniem poniżej 300 tys. na operację.

W związku z powyższym Zarząd proponuje zmianę w LSR polegającą na przesunięciu kwoty 126 232,87 EUR do przedsięwzięć z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kultury/rekreacyjno-turystycznej. O skierowaniu tych środków na realizację projektów z w/w zakresu przemawiają wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze a także wzrost kosztów w zaplanowanych przez samorządy inwestycjach w stosunku do kosztorysów inwestorskich z II kwartału 2021 r. Ponadto dzięki tym zmianom nie będzie zagrożona realizacja LSR, tj. zarówno budżet jak i zakładane wskaźniki zostaną osiągnięte na poziomie zbliżonym do 100 %.

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 10.02.2022r. godz. 13:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym ww. zmian w budżecie LSR w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, które odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się na spotkanie drogą mailową do 09.02.2022 na adres poczta@lgdrazem.pl W temacie wiadomości bardzo prosimy o wpisane KONSULTACJE LSR 10.02.2022.

 

Formularz zmian – pobierz >>>

Zakończenie naboru wniosków nr 1/2022

W dniu 31 stycznia 2022 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

Nabór nr 1/2022Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2), trwał od 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

  • Limit dostępnych środków wynosił 240 477,73 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi 961 910,92 zł.
  • Wpłynęło 21 wniosków na kwotę 1 680 000,00 zł, co stanowi 175% limitu naboru nr 1/2022.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD ma 60 dni na ocenę złożonych wniosków. Ostateczne informacje dotyczące oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.