Uwaga – zmiana dni pracy Biura LGD

Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. Biuro LGD będzie nieczynne ? za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Mieszkańcy gm. Wola Mysłowska również skorzystali z grantu sfinansowanego ze środków EFFROW

Projekt pt. ?Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wielopokoleniowych warsztatów w Gminie Wola Mysłowska? zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska. Wartość otrzymanego grantu wyniosła 26 371,00 zł:

Celem grantu było wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem tradycji i historii przez minimum 50 mieszkańców Gminy Wola Mysłowska do końca grudnia 2021 r. Harmonogram był realizowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zadanie obejmowało:

– wyjazd studyjny,

– warsztaty kulinarne (instruktor + artykuły: 5 warsztatów po 4 godz.)

– warsztaty garncarskie (instruktor + prezentacja teoretyczna: 4 x 4 godziny)

– EKO ŻYCIE ? warsztaty aromaterapeutyczne ?PACHNIDŁO? (1 warsztat x 6 godzin)

– EKO ŻYCIE ? warsztaty ?EKO-DOM? (1 warsztat x 7 godzin)

– warsztaty zielarskie ?HERBARIUM? (1 x 6 godzin)

– warsztaty informatyczno-fotograficzne: warsztaty ?informatyczne? SENIORZY W SIECI ? POMÓŻ MI WNUSIU, podczas których osoby młode prowadziły zajęcia w formie wolontariatu (non profit) dla seniorów, ucząc ich podstawowej obsługi komputera: nauka pisania, zakładanie kont pocztowych i na portalach społecznościowych, wyszukiwanie informacji w Internecie. Podczas warsztatów młodzież przeprowadziła wywiady wśród seniorów, podczas wspólnego oglądania ich ślubnych fotografii. Zdjęcia opatrzone rodzinnymi historiami zawieszono w sali konferencyjnej urzędu: odbyły się 4 warsztaty po 2 godziny. Finałem projektu było wspólne podsumowanie wszystkich warsztatów (uroczysty obiad przygotowany na ostatnim warsztacie kulinarnym) połączony z multimedialną prezentacją dokumentacji fotograficznej z zajęć, starych fotografii.

– wystawę: podczas wszystkich warsztatów wykorzystano aparat, projektor, ekran zakupiony w ramach grantu w celu umożliwienia instruktorom prezentacji on-line. Ponadto każdy warsztat był dokumentowany przy użyciu zakupionego aparatu fotograficznego, a wystawa zdjęć z warsztatów oraz ?starych zdjęć? została zrobiona w UG Wola Mysłowska. 1 godzina zajęć trwała ? 45 minut

– zakup sprzętu szkoleniowego (projektora, ekranu projekcyjnego na statywie, aparatu fotograficznego), był niezbędny aby zapewnić właściwe przeprowadzenie wszystkich warsztatów. Wykonywane przepisy były każdorazowo wyświetlane przez projektor multimedialny.

 Całe warsztaty kulinarne były sfotografowane (każdy etap wykonywania potraw). Powstała fotorelacja, która na ostatnich podsumowujących warsztatach została zaprezentowana i upubliczniona. Przeprowadzenie warsztatów informatyczno ? fotograficznych było uzależnione od zaplanowanego do zakupu sprzętu ( aparat fotograficzny, projektor, ekran), gdyż Stowarzyszenie nie posiadało w/w urządzeń. Stowarzyszenie zamierza w przyszłości kontynuować cykl szkoleń dla seniorów  i wykorzystywać zakupiony w tym projekcie sprzęt.

Zadanie wpłynęło aktywizująco na lokalną społeczność i spowodowało integrację międzyspołeczną dzięki udziałowi w warsztatach kulinarnych, ekologiczno-zdrowotnych, garncarskich, informatyczno-fotograficznych oraz dzięki zorganizowaniu wyjazdu studyjnego. Wyjazd studyjny to tzw. dobre praktyki do aktywnie działającej miejscowości wiejskiej do gospodarstwa ekologicznego, z którego produkty wykorzystywane są w okolicznych lokalach agroturystycznych. Organizacja wyjazdu wynikała z chęci poznania przez mieszkańców Gminy Wola Mysłowska dobrych praktyk w aktywnie działających miejscowościach. Potrzeby te były sygnalizowane wielokrotnie przy rożnego rodzaju spotkaniach/zebraniach wiejskich.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


Grant „Gildia Aktywnych Ludzi” – zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w mieście Stoczek Łukowski

Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe Aves Stoczek Łukowski otrzymało grant w wysokości 23 470,00 zł na realizację projektu ?Gildia Aktywnych Ludzi? sfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?.

Celem zadania było wzmocnienie kapitału społecznego 206 mieszkańców Stoczka Łukowskiego i okolic, w tym zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska do końca września 2021 r.

Zadanie obejmowało:

 1. Zajęcia animacyjne (w tym koszt animatorów, zakup przebrania animacyjnego, gry wieża oraz chusty Klanza, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia były realizowane w terminie od czerwca do sierpnia 2021 r.. Łącznie odbyło się 8 spotkań po 4 godziny, łącznie 32 godziny. Zajęcia prowadzone były przez 2 instruktorów i 2 wolontariuszy.
 1. Zajęcia z kodowania (w tym koszt instruktora, zakup robota edukacyjnego typ: photon). Zajęcia odbywały się  od lipca do sierpnia 2021 r. w pracowni Orange wyposażonej w odpowiednią liczbę komputerów pozwalających na prowadzenie tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 4 spotkań po 8 godzin, łącznie 32 godziny zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Zajęcia muzyczno-taneczne (w tym koszt instruktorów, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia odbywały się od lipca do sierpnia 2021 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół wyposażonej w sprzęt do tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 4 spotkań po 4 godzin, łącznie 16 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Zajęcia sportowe (w tym koszt instruktorów, zakup piłek fitness, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia odbywały w hali sportowej przy Zespole Szkół wyposażonej w sprzęt do tego typu zajęć. Zadanie były realizowane w formie 6 spotkań po 2 godziny, łącznie 12 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Zajęcia plastyczne (w tym koszt instruktorów). Zajęcia odbywały się od lipca do sierpnia 2021 r. w pracowni Orange wyposażonej w odpowiednią liczbę stolików i krzeseł oraz materiałów do prowadzenia tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 2 spotkań po 4 godziny, łącznie 8 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Rajd historyczno-kulturalny – jednodniowa wycieczka z przewodnikami do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, do Muzeum Henryka Sienkiewicz w Woli Okrzejskiej w oraz Muzeum Regionalnym w Łukowie – w ramach kultywowania lokalnej historii (w tym koszt instruktorów i organizacji wyjazdu). Działanie było zrealizowane w maju 2021 r.. Działanie miało charakter wyjazdowy. Zadanie było realizowane przez 7 godzin. Wzięło w nim udział 2 instruktorów i 2 wolontariuszy. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD. Łącznie w zajęciach wzięło udział 30 osób.
 1. Zajęcia przyrodnicze – rajd rowerowy promujący walory przyrodniczo-historyczne naszego regionu, a także propagujący wartości proekologiczne (w tym koszt instruktorów). Działanie było realizowane w od 01.05.2021 do 30.06.2021 r. Działanie będzie miało charakter wyjazdowy na terenie obszaru LGD. Zadanie będzie realizowane jako 1 spotkanie przez 6 godzin. Weźmie w nim udział 2 instruktorów i 2 wolontariuszy. Grupą docelową będą mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Rodzinny piknik plenerowy (w tym koszt cateringu, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Piknik odbył się w sierpniu 2021 r. Zadanie zostało realizowane w formie. Piknik był prowadzone przez 6 wolontariuszy. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.

Projekt skierowany był do trzech grup defaworyzowanych (osoby poniżej 35 roku życia, do kobiet, a także do seniorów 50+), ponieważ zakładał dla nich organizację zajęć animacyjnych, historycznych, muzycznych oraz różnego rodzaju wycieczek i zajęć w terenie.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


Warsztaty dla mieszkańców gm. Serokomla i Adamów – podsumowanie realizacji grantu

Aktywnie działające na terenie LGD ?RAZEM? – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży – tym razem zrealizowało dla mieszkańców gminy Serokomla i Adamów grant pt. ?Kilka słów o ekologii, czyli warsztaty i wyjazd studyjny wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD Razem?

Celem projektu była organizacja spacerów ekologicznych, warsztatów i wyjazdu studyjnego realizowanych w okresie od marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r., które przyczyniły się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii dla ok. 100 mieszkańców gminy Serokomla i Adamów. Wysokość otrzymanego grantu: 8 235,00 zł.

Zadanie obejmowało:

warsztaty florystyczne zawierające 9 godzin warsztatów praktycznych, rozdzielonych na trzy dni po trzy godziny, które poprzedzone zostały spacerem ekologicznym nad rzeką Grabówką w miejscowościach Hordzież, Józefów Duży, Bielany oraz dodatkowo w pobliskim lesie w Zakępiu. Spotkania dla grupy po 12 osób każda (grupy mieszane wiekowo, w tym osoby z grup defaworyzowanych), podczas których razem z prowadzącym i z użyciem przygotowanych przez niego materiałów wykonane były kompozycje kwiatowe oraz dekoracje na różne okazje. Do kompozycji wykorzystane były w większości naturalne materiały, aby pokazać uczestnikom, że można wykonać piękne dekoracje zgodnie z zasadami ekologii. Uczestnicy odbyli trzy spacery ekologiczne trwające około 40 min jedne. Pozyskane w ten sposób materiały naturalne zostały wykorzystane podczas tworzenia kompozycji kwiatowych na warsztatach oraz podczas wykonywania jesiennych dekoracji.

O udziale decydowała kolejność zgłoszeń. Warsztaty były przeprowadzone w Bibliotece w Serokomli oraz w Adamowie. Harmonogram i program zrealizowanych warsztatów jest załączony do wniosku o rozliczenie grantu. Odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli podzieleni w grupy, którzy zintegrowali się na tych zajęciach. Lokale, w których odbywały się warsztaty miały odpowiednie zaplecze techniczno?organizacyjne.

warsztaty Magia edukacji poprowadził Pan Paweł Niewęgłowski. Od kilku lat zajmuje się organizacją czasu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Ma świetny kontakt z ludźmi, potrafi zainteresować nawet najbardziej znudzone osoby. Jego warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Ciekawe jest to, że nie potrzebuje w swojej pracy wymyślnych materiałów. Korzysta z papieru, materiałów ekologicznych bądź ulegających powtórnemu przetwórstwu. Pan Paweł przeprowadził trzy warsztaty po dwie godziny dla grupy po 12 każda. Odbiorcami były dzieci, młodzież jak i dorośli oraz seniorzy. Wynikało to z różnych połączeń grup, co szczegółowo opisuje harmonogram, który znajduje się w załączeniu. O udziale decydowała kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy warsztatów.  Warsztaty przeprowadzone zostały w bibliotece w Serokomli oraz w Adamowie. Lokale, w których zostały przeprowadzone warsztaty mają odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne.

warsztaty kreatywne poprowadziła Pani Iwona Ponikowska, pedagog, nauczyciel z pasją. Zawodowo pracuje w szkole jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Kobieta pełna różnorodnych pomysłów, często związanych z ekologią, wykorzystaniem odpadów do ?ich drugiego życia?. Poza pracą prowadziła różnorodne warsztaty, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi, potrafi zarazić pasją do tworzenia. Pani Iwona ma doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadziła warsztaty. Były to 3 warsztaty po 2 godziny dla grupy po 12 osób każda (grupy mieszane wiekowo, w tym osoby z grup defaworyzowanych).  Druga i trzecia grupa wypełniły ankiety dotyczące oceny warsztatów natomiast pierwsza grupa nie ponieważ były to trzylatki, czterolatki i pięciolatki. Warsztaty skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych podzielonych na odpowiedni dobrane grupy. O uczestnictwie warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy.

wyjazd studyjny dla 30 osób. O uczestnictwie warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń. W większości udział wzięły dzieci, znaczna część brała udział we wcześniejszych warsztatach. Wyjazd studyjny do zagrody edukacyjnej Zielony Poligon – jest to gospodarstwo ekologiczne, rodzinne prowadzone w miejscowości Nowiny w powiecie radzyńskim. W dniu 23.10.2021 r. odbyła się wycieczka po gospodarstwie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wyrywaniu porów na polu. Każdy mógł zabrać po jednym do domu. Grupa została wprowadzona w tajniki przeróbstwa warzyw i owoców na dżemy. Mogli spróbować wytworzonych przez gospodarstwo różnorodnych dżemów. Pan Paweł przeprowadził warsztaty: bateria z warzyw i doniczka samonawadniająca, w której uczestnicy zasiali rzeżuchę oraz zajął dzieci różnorodnymi grami i zabawami integracyjnymi na świeżym powietrzu.  Odbyło się także ognisko i pieczenie kiełbasy, ziemniaków, chleba czy pianek.

Warsztaty były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców sygnalizowanych przy rożnego rodzaju spotkaniach/zebraniach mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


Warsztaty w GOK w Trzebieszowie dzięki realizacji grantu w ramach środków z EFRROW

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie zrealizował projekt ?Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju w Gminie Trzebieszów?, którego dotacja ze środków  EFRROW przy współudziale LGD ?RAZEM? wyniosła 13 910,00 zł.

Grant miał na celu integrację mieszkańców, ich aktywizację i tworzenie międzypokoleniowej więzi pomiędzy uczestnikami, co przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego i ludzkiego oraz rozwoju miejsc spotkań dla minimum 65 mieszkańców Gminy Trzebieszów do 30 listopada 2021 roku.

Zadanie obejmowało :

 1. Warsztaty pierwszej pomocy (4 godziny x 2 grupy) .
 2. Warsztaty z samoobrony (8 x 1 godzina).
 3. Warsztaty z języka angielskiego (14 x 45 min).
 4. Warsztaty mydlarskie (2 godziny x 4 grupy).
 5. Wykład dotyczący zdrowego żywienia.
 6. Warsztaty garncarskie (4 x 2 godziny).
 7. Warsztaty taneczne (4×2 godziny).
 8. Warsztaty aromaterapeutyczne (7 godzin).
 9. Wydruk dyplomów, zakup statuetek dla najlepszych szachistów, a także dla najmłodszego
  i najstarszego uczestnika.
 10. Organizacja I Turnieju Szachowego Pamięci Powstańców Styczniowych z wręczeniem dyplomów (ok 6 godzin).

Zadanie wykorzystało lokalne dziedzictwa kulturowe i/lub historycznego poprzez zorganizowanie ?I Turnieju Szachowego Pamięci Powstańców Styczniowych?, promującego pamięć o Powstańcach Styczniowych, edukację historyczną i krzewienie patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto zorganizowano warsztaty garncarstwa, które bezpośrednio dotyczą dziedzictwa kulturowego poprzez naukę ,,dawnego” zawodu, obie inicjatywy by odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


OSP w Burcu przeszkoliło mieszkańców gm. Wojcieszków z udzielania pierwszej pomocy oraz z użycia defibrylatorów AED zakupionych w ramach grantu

?Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Burca i gminy Wojcieszków? to projekt zrealizowany przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Burcu, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego min. 80 mieszkańców Burca i okolicznych wsi gminy Wojcieszków poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu AED oraz wzmocnienie zaplecza społecznego do ratowania życia do końca grudnia 2021 r. Harmonogram działań był realizowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zadanie obejmowało:

 1. Zakup sprzętu.
 2. Przeszkolenie 10 członków OSP Burzec z użycia AED.
 3. Zainstalowanie sprzętu AED na wozie bojowym OSP oraz w centrum wsi Burzec, w tym oznakowanie dojścia do tego sprzętu.
 4. Zorganizowanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy oraz użyciu defibrylatora w szkołach w gminie Wojcieszków.
 5. Zorganizowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy Wojcieszków: Akcję „Sprzątanie świata”.
 6. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata” tydzień przed rozpoczęciem szkolenia plenerowego.
 7. Zorganizowanie szkolenia plenerowego w formie pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy.
 8. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata” tuż po zakończeniu pikniku rodzinnego.
 9. Udział w imprezie gminnej i przeprowadzenie szkolenia plenerowego z zasad udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora.

Projekt był skierowany do trzech grup defaworyzowanych, ponieważ odbiorcami końcowymi projektu byli mieszkańcy wsi Burzec oraz Gminy Wojcieszków jako społeczność bez względu na grupę wiekową, status społeczny, zdrowotny czy sytuację na rynku pracy. Zorganizowano szkolenia dla młodzieży, dorosłych oraz szkolenia plenerowe, w  których wzięli udział wszyscy chętni, w tym osoby młode, kobiety i osoby powyżej 50 roku życia. Wszystkie działania zawarte w projekcie były bezpłatnie dla uczestników i były ogólnodostępne, OSP nie uzyskiwało dochodu z projektu.

Wysokość otrzymanego grantu wynosiła: 29 500,00 zł.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


Grant „Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków” – zrealizowany dla mieszkańców gm. Wojcieszków

Przeprowadzony do końca grudnia 2021 roku grant pt. ?Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków? ? zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne? ? zaktywizował, zintegrował oraz zapewnił wszechstronny rozwój 21 członkom należącym do KGW, OSP oraz placówek oświatowych z terenu gminy Wojcieszków, poprzez poszerzenie ich wiedzy z zakresu komunikacji i pracy w zespole, diagnozy zasobów i potrzeb, tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnej (w tym diagnozy dla 50 osób).

Projekt składał się  następujących działań:

 1. Zakupu sprzętu szkoleniowego (ekran na statywie, rzutnik, laptop, myszka do laptopa, kabel HDMI, rozgałęziacz pięciogniazdowy)
 2. Spotkania integracyjno-organizacyjne (w tym catering)
 3. Wyjazdu studyjnego (transport, catering),,Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywacji społeczno-kulturalnej na przykładzie podmiotów z powiatu opolskiego na Lubelszczyźnie?
 4. Sprzątania lasów
 5. Szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych (w tym catering)
 6. Diagnozy potencjałów i potrzeb organizacji biorących udział w projekcie i w całej gminie (w tym catering)
 7. Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole oraz z metod diagnozy zasobów i potrzeb grupy
 8. Szkolenia z zakresu księgowości (w tym catering)
 9. Szkolenia z zakresu strategii rozwoju lokalnej społeczności oraz z zakresu pracy w zespole
 10. Spotkanie ewaluacyjne

Zaplanowane w projekcie zadania były odpowiedzią na potrzebę budowania trwałej współpracy między organizacjami NGO z terenu gminy Wojcieszków, zarówno tych ,,młodych” jakimi są KGW, jak i tych z dłuższym stażem jak OSP czy placówki oświatowe, które do tej pory nie miały możliwości współpracy z animatorami partycypacji społecznej, a dzięki którym możliwe zdefiniowano ich misję, wizję i cel danej organizacji, ale również zdefiniowano problemy z jakimi borykają się te organizacje, poprzez brak odpowiednich zasobów wiedzy, które uniemożliwiają im prawidłowy rozwój. Zrealizowane zadanie zdefiniowało cele biorących w nim udział organizacji, ale również pozwoliło zdefiniować i wypracować wspólny cel jakim jest działanie dla dobra wspólnego Gminy i regionu. Wszystkie działania zawarte w projekcie odbyły się bezpłatnie dla uczestników i były ogólnodostępne, KGW nie uzyskiwało dochodu z projektu.

Wysokość otrzymanego grantu wynosiła: 21 046,00 zł.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


„START PO ZDROWIE” – grant zrealizowany przez KGW w Krzywdzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie zrealizowało grant ?START PO ZDROWIE?, którego celem była integracja, aktywizacja czyli wzmocnienie kapitału społecznego min. 60 mieszkańców gminy Krzywda poprzez przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia, carvingu, nordic walking i samoobrony w terminie do końca lutego 2022 r. Wysokość grantu wynosiła: 19 086,00 zł.

Zadanie obejmowało:

– WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA

 • Lokalizacja ?Sala Konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20
 • Czas trwania: zajęcia dla dzieci i młodzieży 2 razy po 6 godz. (360 minut), zajęcia dla dorosłych 2 razy po 6 godz. (360 minut), w zrf napisano ?Blok warsztatów zdrowego żywienia? , łącznie 4 warsztaty w dwóch blokach, oddzielnie dla młodzieży i oddzielnie dla osób dorosłych.
 • Grupa docelowa dziecięco ? młodzieżowa ? do 24 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?
 • Grupa docelowa dorosłych ? do 24 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– WARSZTATY CARVINGU (w tym zakup noży do carvingu i desek silikonowych)

 • Lokalizacja ? Sala konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20
 • Czas trwania: zajęcia 2 razy po 4 godz., potem 2 razy po 5 godz.
 • Grupa docelowa – 12 osób dorosłych, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET (w tym zakup maty treningowej)

 • Lokalizacja ? Sala Konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20
 • Grupa docelowa? do 12 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– WARSZTATY NORDIC WALKING (w tym zakup kijków do nordic walking oraz butelek filtrujących wodę)

 • Lokalizacja ? Sala Konferencyjna przy GBP w Krzywdzie ul. Łukowska 20 i tereny przy GOSIR w Krzywdzie, a także Wola Okrzejska (nieopodal Muzeum H. Sienkiewicza)
 • Czas trwania: zajęcia 12 razy po 1,5 godz. (90 minut)
 • Grupa docelowa? do 12 osób, ogólna dostępność, liczyła się kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo osób niebiorących udział w innych warsztatach organizowanych w ramach projektu ?START PO ZDROWIE?

– RAJD DO MUZEUM H. SIENKIEWICZA (w tym relacja z rajdu, zakup szelek odblaskowych)

 • W ramach operacji zorganizowano marsz/rajd do Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 07.08.2021 r. (po ukończonym kursie nordic walking)
 • Zrealizowany program: zbiórka uczestników rajdu spośród chętnych uczestników projektu na GOSiR w Krzywdzi, wymarsz do Woli Okrzejskiej, wizyta w Muzeum nie odbyła się z powodu prac remontowych w obiekcie i na terenie Muzeum, powrót do Krzywdy.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


Warsztaty w gm. Stoczek Łukowski – kolejny ciekawy grant na obszarze LGD „RAZEM”

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej zrealizowała grant ?Cykl warsztatów szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń?, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego 130 mieszkańców gminy Stoczek Łukowski poprzez organizację cyklu warsztatów i szkoleń oraz biesiady staropolskiej/integracyjnej dla starszych i młodszych pokoleń w terminie do końca grudnia 2021 r. Wysokość grantu wynosiła: 28 650,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych dla mieszkańców Gminy Stoczek Łukowski oraz obszaru LGD, tzw. grup defaworyzowanych tj. kobiet, osób poniżej 35 roku życia oraz osób pow. 50 roku życia. Tematyka zajęć była różnorodna ale nieprzypadkowa ? dotyczyła ważnych sfer życia każdego człowieka, tj. ochrony środowiska oraz lokalnej historii, tj. historii z czasów Powstania Listopadowego (wybranej ze względu na ważne wydarzenie historyczne, jakie miało miejsce 14.02.1831 r., tj. Bitwę pod Stoczkiem).

Zadanie obejmowało następujące działania:

– warsztaty „Eko dom” ? 1 x 7 godz.  x 5 osób(5 osób)

– warsztaty Akademia zdrowego człowieka – 24 spotkania x 1,5 godz. x 10 osób  (36 godz. – 10 osób)

– warsztaty garncarskie ? 4 x 2 godz. x 5 osób (10 osób) +5

– warsztaty historyczne ? kuchnia staropolska na co dzień i od święta – zakończone biesiadą ? 3x3hx5 osób ? 15 osób (3x3x15 os)

– warsztaty wielkanocne eko-dekoracje na Wielkanoc – 2 x 4 godz. x 10 osób (20 osób)

– warsztaty ekologiczne ? segreguję śmieci, bo chcę czystej ziemi dla moich dzieci – 3 x 4 godz. x 5 osób (15 osób)(56 osób)+ konkurs z nagrodami (min. 30 osób – 33 osoby)

– warsztaty nt. opracowywania wniosków projektów miękkich ? 3 x 6 godz. x 5osób (15 osób)

– warsztaty nt. planowania, ewidencjonowania i rozliczania projektów miękkich (księgowość)- 3 x 6 godz. x 5 osób (15 osób)

Warsztaty były odpowiedzią na zgłaszane przez lokalne społeczeństwo potrzeby poszerzania wiedzy w tym zakresie i dały wyjątkową okazję i możliwość do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego poprzez rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz wykorzystującą lokalne dziedzictwo historyczne poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych ?Kuchnia staropolska na co dzień i od święta?. Zadanie było realizowane w sali konferencyjnej GBP w miejscowości Stare Kobiałki (Stare Kobiałki 44, 21-450 Stoczek Łukowski).

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.


KGW w Jamielniku Kolonia kupiło stroje w ramach grantu „MOCNI RAZEM”

Projekt pt. ?MOCNI RAZEM?, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia, zakładał wzmocnienie kapitału społecznego, integrację i podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, historii i tradycji poprzez organizację eko-warsztatów tkackich i zielarskich podczas wyjazdu integracyjnego oraz zakup strojów dla członków KGW w Jamielniku Kolonia w okresie od stycznia do końca listopada 2021 r. Wysokość grantu wyniosła: 10 110,00 zł.

Projekt przebiegał w dwóch etapach i miał na celu:

1) Zintegrowanie wizualne grupy poprzez zakup jednolitych strojów dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia, które pozwoliły promować miejscowość podczas różnych wydarzeń (uroczystość Bożego Ciała z procesją, Festyn na Powitanie Lata w Starych Kobiałkach, Piknik Patriotyczny w Guzówce, dożynki w Starych Kobiałkach, Msza św. Dożynkowa w Stoczku Łukowskim a także reprezentowanie ? jako starostowie całej gminy przez członków naszego KGW- i godnie reprezentować mieszkańców wsi, gminy i obszaru LGD. Stroje dla członków KGW nie ą odwzorowaniem regionalnych strojów ludowych, ale nawiązują do nich przez motyw folkowy. Ich zadaniem jest zintegrowanie wizualne członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia, które pozwolą promować miejscowość podczas różnych wydarzeń.

Członkowie KGW w Jamielniku Kolonia wystąpili w nowych jednolitych strojach podczas wyjazdu, promując swoje Koło, gminę Stoczek Łukowski oraz obszar LGD. Zakupione stroje były także wykorzystane podczas wyjazdu integracyjnego do sesji fotograficznej, do której został zatrudniony specjalista z odpowiednim sprzętem. Sesja odbyła się w wyjątkowym plenerze, z wykorzystaniem narzędzi i dostępnych akcesoriów (drewniana chata, wóz drewniany, stodoła itp.).

2) Zintegrowanie mentalne grupy odbyło się poprzez organizację dwudniowego wyjazdu z elementami edukacyjnymi (eko-warsztaty pt. ?Od włókna do tkaniny? oraz eko-warsztaty zielarskie) oraz elementami służącymi poznaniu się i integracji członków KGW (biesiada z potrawami regionalnymi, występ zespołu obrzędowego Rumenok oraz gra terenowa zw. z życiem i pracą na wsi). Wyjazd edukacyjny służył także jako pokazanie dobrych praktyk w zakresie działalności stowarzyszeń i wykorzystywaniu środków zewnętrznych na wzmacnianie kapitału lokalnego, dlatego pierwszym punktem wyjazdu było spotkanie z szefostwem „Krainy Rumianku” – wzorcowego projektu, jako przykładu na dobre wy korzystnie środków projektowych. Usługą zamówioną w ?Krainie Rumianku? było przedstawienie obrzędowe jako przykład oddolnej inicjatywy.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.