Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt będzie czynny w środy i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu ? wypełnij ankietę on-line >>>

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD ?RAZEM? na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku naszej LGD  to kwota 2,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Stoczek łukowski oraz gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego – otwórz >>>

Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

W okresie od 9 do 21 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań, po jednym w każdej gminie będącej członkiem LGD. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Spotkania były poświęcone opracowaniu nowej (trzeciej z kolei) lokalnej strategii rozwoju, tym razem na okres programowania 2023-2027. Wspólnie identyfikowaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, wyzwania, a także z problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy poszczególnych Gmin. Spotkania były doskonałą okazją do wskazania jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.  Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszym toku prac nad opracowaniem dokumentu, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 128 osób.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkań:

Gmina Adamów >>>

Gmina Krzywda >>>

Gmina Łuków >>>

Gmina Serokomla >>>

Gmina Stanin >>>

Gmina Stoczek Łukowski >>>

Miasto Stoczek Łukowski >>>

Gmina Trzebieszów >>>

Gmina Wojcieszków >>>

Gmina Wola Mysłowska >>>

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi