„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE, SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE.“ c.d

?Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, co posiadacie? ? o tym przekonali się kolejni uczestnicy wyjazdu studyjnego po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowanego 23 sierpnia 2022 r. przez nasze stowarzyszenie, tj. Lokalną Grupę Działania ?RAZEM?.

Program poprzedniego wyjazdu studyjnego wzbudził bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Ziemi Łukowskiej, dlatego też po raz kolejny wyjazd rozpoczął się  zwiedzeniem Centrum Promocji Drewna w Jacie ? nowoczesnego, drewnianego, ekologicznego budynku, w którym zastosowano wiele nowoczesnych funkcjonalności (pompa ciepła, fotowoltaika, rekuperacja) o czym opowiadała Pani Katarzyna Skwarek ? Sekretarz Nadleśnictwa Jata.

Następnie grupa przeszła ścieżką edukacyjną po terenie Rezerwatu Jata z Panem Arkadiuszem Tomasiewiczem – leśniczym Leśnictwa Jata,  który przybliżył bogatą historię rezerwatu i walk narodowo-wyzwoleńczych, a także poinformował o walorach przyrodniczych i zdrowotnych rezerwatu. Niespodzianką dla wszystkich była informacja, że swoisty mikroklimat rezerwatu zawiera bardzo duże ilości jodu, olejków eterycznych z drzew iglastych, które mają właściwości zdrowotne.

Nic tylko zorganizować biwak w Rezerwacie Jata!

O historii i współczesności ruchu mariawickiego na naszym terenie a także pięknym XVIII-wiecznym ołtarzu wspaniale opowiedział ksiądz Hubert Rubaj – proboszcz parafii w Goździe, który pofatygował się kilkadziesiąt kilometrów, żeby opowiedzieć o podobieństwach i różnicach między mariawityzmem i innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W drodze do  Woli Gułowskiej grupa weszła na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei, który niedawno był poddany rewitalizacji.

Po obiedzie – Sanktuarium w Woli Gułowskiej o wystroju pełnym barokowego przepychu a następnie multimedialne Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, izba regionalna i sala myśliwska znajdujące się również w tym muzeum. Smaczne dania regionalne przygotowane przez pracowników Domu Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej umiliły pobyt grupy w gminie Adamów.

Specjalne podziękowania należą się Pani Iwonie Adamskiej ? Dyrektor Domu Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, a także Panu Karolowi Ponikowskiemu – Wójtowi Gminy Adamów, który oprowadzając osobiście po muzeum w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżył historię gen. Kleeberga i SGO Polesie

Wisienką na torcie programu wyjazdu studyjnego była gra paintball i pyszna kawa i deser w Cukiernio-Kawiarni artystycznej „Karmelka”, która powstała dzięki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PROW2014-2020, którego LGD jest operatorem na Ziemi Łukowskiej.

Wieczór uprzyjemnił występ Oli Zawady obdarzonej wspaniałym głosem i wrażliwością, która oczarowała wszystkich wykonaniem a capella utworów inspirowanych muzyką ludową wschodniego pogranicza. Całość wyjazdu uprzyjemniał wnoszący wiele informacji, a przy tym elokwentny i dowcipny komentarz Zbigniewa Smółko ? przewodnika/regionalisty.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD ?RAZEM?.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD „RAZEM” – konkurs grantowy 3/2022/G i nabór 4/2022

Przewodniczący Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? posiedzenie Rady LGD, do oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu grantowego nr 3/2022/G oraz do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2022, zwołane jest w dniu 7 września 2022 r. (środa) o godz. 09:00 w Biurze LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, kworum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 7. Ocena wniosków złożonych w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 10. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 4/2022.
 11. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 4/2022.
 12. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 4/2022.
 13. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 4/2022.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Rafał Sobiech

Przewodniczący Rady LGD ?RAZEM?

Kolejny wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD ?RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD ?Zapiecek? oraz LGD ?RAZEM? na kolejny bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  23 sierpnia 2022 r.

PROGRAM:

08:30     Zbiórka ? siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie ? plac UG Łuków

08:45     Centrum Promocji Drewna Jata

11:15     Kościół Mariawitów w Goździe

12:30     Okrzeja – Kopiec Sienkiewicza

13:30     Obiad

14:15     Zwiedzanie Sanktuarium w Woli Gułowskiej

15:00     Zwiedzanie Muzeum w Woli Gułowskiej

16:00     Paintball (konieczne odpowiednie obuwie, najlepiej sportowe)

18:00     Kolacja z występem zespołu ?Modry Len?

19:30     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule ?wyjazd studyjny w dniu 23.08.2022 r.? lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w poniedziałek 22.08.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD ?RAZEM? oraz LGD ?Zapiecek?.

 

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY – relacja z wyjazdu studyjnego po Szlaku Ziemi Łukowskiej

CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY  ? o tym przekonali się 12 sierpnia 2022 r. uczestnicy wyjazdu studyjnego po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowanego przez LGD ?RAZEM?.

Na początku odwiedzili Centrum Promocji Drewna w Jacie ? nowoczesny, drewniany, ekologiczny budynek, w którym zastosowano wiele nowoczesnych funkcjonalności (pompa ciepła, fotowoltaika, rekuperacja) o czym bardzo ciekawie opowiadali Pan Arkadiusz Tomasiewicz ? Leśniczy Leśnictwa Jata i Pani Katarzyna Skwarek ? Sekretarz Nadleśnictwa Jata.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie podominikańskiego drewnianego kościoła w Zofiborze z barokowym wystrojem wnętrza, a następnie odwiedzenie, ubożuchnego z zewnątrz, kościółka mariawitów w Goździe koło Okrzei.  O historii i współczesności ruchu mariawickiego na naszym terenie a także pięknym XVIII-wiecznym ołtarzu wspaniale opowiedział ksiądz Hubert Rubaj – proboszcz parafii w Goździe , który pofatygował się kilkadziesiąt kilometrów, żeby opowiedzieć o podobieństwach i różnicach między mariawityzmem i innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W drodze do  Woli Gułowskiej grupa weszła na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei, który niedawno był poddany rewitalizacji.

Po obiedzie – Sanktuarium w Woli Gułowskiej o wystroju pełnym barokowego przepychu a następnie multimedialne Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, izba regionalna i sala myśliwska znajdujące się również w tym muzeum.

Wisienką na torcie był paintball i szarlotka z lodami przygotowana przez panią Katarzynę  właścicielkę kawiarenki ?Karmelka?, która powstała dzięki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020, którego LGD jest operatorem na Ziemi Łukowskiej.

Deser uprzyjemnił występ Oli Zawady obdarzonej wspaniałym głosem i wrażliwością, która oczarowała wszystkich wykonaniem a capella dziesięciu utworów inspirowanych muzyką ludową wschodniego pogranicza.

Całość wyjazdu uprzyjemniał wnoszący wiele informacji, a przy tym elokwentny i dowcipny komentarz Zbigniewa Smółko ? przewodnika/regionalisty.

23 sierpnia będzie organizowany drugi wyjazd z tym samym programem, a następnie 3 kolejne (program inny, ale równie ciekawy) ? więc proszę śledzić stronę internetową i profil FB Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM?.

Wyjazd realizowany był w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START). Miał na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD ?RAZEM?.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Relacja na podstawie tekstu Agnieszka Barej.

Zdjęcia: Agnieszka Barej i Janusz Kryczka

Wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD ?RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD ?Zapiecek? oraz LGD ?RAZEM? na bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  12 sierpnia 2022 r.

PROGRAM:

09:00     Zbiórka  – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie ? plac UG Łuków

09:15     Centrum Promocji Drewna Jata

10:30     Kościół w Zofiborze

11:30     Okrzeja – Kopiec Sienkiewicza

12:30     Kościół Mariawitów w Goździe

13:30     Obiad

14:15     Zwiedzanie Sanktuarium w Woli Gułowskiej

15:00     Zwiedzanie Muzeum w Woli Gułowskiej

16:00     Paintball (konieczne odpowiednie obuwie, najlepiej sportowe)

18:00     Uroczysta kolacja

19:30     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule ?wyjazd studyjny w dniu 12.08.2022 r.? lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w czwartek 11.08.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD ?RAZEM? oraz LGD ?Zapiecek?.

 

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

W imieniu CDR Brwinów i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapraszamy członków KGW na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy: – moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), – moduł 2: komunikacja interpersonalna, – moduł 3: produkcja i przetwórstwo, – moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336

Operacja ?Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez ?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ?Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.