LGD „RAZEM” – kolejny wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy START

Po raz trzeci w ostatnich tygodniach (15 września) nasze Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy „Szlaki Turystyczne Atrakcje Rozrywka Trening”. Wśród uczestników było wielu przedstawicieli samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu, zainteresowanych poznaniem możliwości i mechanizmów promocji turystyki jako jednego z możliwych źródeł rozwoju społecznego i biznesowego społeczności lokalnej.

Pierwszym postojem była wizyta w gospodarstwie Rosza w Starej Róży gm. Stoczek Łukowski. Wytwarzane są tam sery głównie z mleka koziego, ale ostatnio również z krowiego. Metody produkcji są w pełni ekologiczne i rzemieślnicze. Produkt w ocenie wszystkich próbujących absolutnie najwyższej jakości. Dodatkowym źródłem satysfakcji był dla organizatorów fakt, że powstanie tej inicjatywy wsparło LGD „RAZEM”, udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020.

Kolejnym przystankiem były Wilczyska, gdzie grupa zobaczyła wybudowany w połowie XIX w. dla Jana Korzybskiego herbu Abdank dworek. Jego ozdobą jest aleja dojazdowa obsadzona lipami oraz tujami a także dwa stawy połączone kanałami z rzeką Wilgą. Zespół parkowo-dworski w 2013 r. został zwrócony prawomocnym spadkobiercom właścicieli, którzy prowadzą renowację tego historycznego dworu. Obok dworu znajdują się trudno dostępne, znacznie starsze, relikty XV-wiecznego, zamku, o których opowiadał z wielką pasją Pan Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków.

Dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza mogliśmy przez chwilę relaksować się w towarzystwie stada mięciutkich i towarzyskich alpak.

Potem odwiedziliśmy rzemieślniczy Browar Huzar w Woli Mysłowskiej. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje piwo i czym różnią się od siebie style piwne. Wszyscy wysoko ocenili pomysł, aby łączyć promocję produktów i promocję najważniejszych wątków w historii regionu – piwa warzone w Browarze Huzar mają nazwy nawiązujące do dzieł Sienkiewicza: Quo Vadis, Ogniem i Mieczem, Szkice węglem, Na polu chwały.

W Stoczku Łukowskim powitała nas pani Agnieszka Barej, bibliotekarka, animatorka społeczna i znawczyni miejscowej historii. Oprowadziła nas po wszystkich miejscach pamięci (a jest ich w Stoczku nadzwyczaj dużo!) razem z Panem Markiem Czubem – historykiem z wykształcenia, znawcą i pasjonatem dziejów i teraźniejszości swojej Małej Ojczyzny. Oboje z pasją dzielili się ogromną ilością wiedzy i ciekawostek, których w żadnym podręczniku i przewodniku turystycznym znaleźć by się nie dało.

Trasa zakończyła się w dworku i ośrodku Izydory – nazwa ośrodka pochodzi od nazwy pobliskiego wzgórza zwanego Górą Zydorą, pod którą znajdowała się niegdyś żydowska karczma.

Wyjazd zwieńczyła kolacja. Najdłużej zapamiętany zostanie jednak koncert w wykonaniu grupy instruktorów muzycznych z GBP w Starych Kobiałkach. Absolutne mistrzostwo!

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Już czwarty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na czwarty bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  29 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

09:00 – 11:00     Warsztaty serowarskie – Serowarnia Rosza w Starej Róży

11:30 – 12:30     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

13:00 – 14:00     Obiad i deser – w okolicach Woli Mysłowskiej

14:05 – 15:00     Browar Huzar

15:30 – 17:15     Stoczek Łukowski – zwiedzanie miasta

17:15 – 18:15     Kolacja – Izydory

19:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 29.09.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 28.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Trzeci wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na trzeci bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  15 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

08:20     Wojcieszków

08:30     Adamów

08:45     Krzywda

08:55     Stanin, Stoczek Łukowski

09:20 – 10:00     Wizyta w serowarni Rosza w Starej Róży

10:30 – 11:15     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

11:20 – 13:00     Browar Huzar

13:30 – 15:00     Stoczek Łukowski

15:15 – 16:15     Izydory – obiad z występem

17:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 15.09.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 14.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.