Wszystko co dobre, szybko się kończy – dobrze, że zostają wspomnienia

We wtorek 18.10.2022 r. odbył się ostatni z zaplanowanych w projekcie START wyjazdów studyjnych po Ziemi Łukowskiej zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Program wyjazdu cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie kobiet, a to za sprawą warsztatów kosmetycznych prowadzonym przez Panią Agatę Kwaśną-Nowak z firmy LA LA LAS.

Ten piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od zwiedzania Izby Pamięci w Nurzynie w gm. Trzebieszów. Uczestników przywitali: p. Sławomir Smolak – sekretarz UG w Trzebieszowie oraz p. Piotr Mączyński sekretarz/skarbnik OSP Nurzyna. Pan Piotr przybliżył historię powstania Izby,  a także przedstawił pozyskane rekwizyty poświęcone wydarzeniom z II wojny światowej oraz lokalnym bohaterom zasłużonym w walce o niepodległość. Izba jest miejscem spotkań historycznych, skupiającym pasjonatów lokalnej historii, które zostało utworzone przez druhów z OSP Nurzyna, przy współpracy z gm. Trzebieszów oraz dzięki otrzymaniu dofinansowania z PROW 2014-2020, za pośrednictwem LGD „RAZEM”.

Następnie uczestnicy przybyli do miejscowości Szaniawy-Poniaty, gm. Trzebieszów, w której znajduje się Pomnik Mitropa. Upamiętnia on słynną akcję z 1946 r., podczas której bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową z Moskwy do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe. Na planie koła o średnicy ok. 20 metrów stoi 20 betonowych płyt z sylwetkami żołnierzy. O brawurowej akcji i heroizmie Polaków przypomina pamiątkowa płyta. Miejsce niezwykłe, dzięki któremu zwiedzający uświadamiają sobie potrzebę stałego podtrzymywania poczucia patriotyzmu zarówno w nas samych, jak i wśród młodego pokolenia.

Trzecim punktem programu było odwiedzenie gm. Serokomla, w której Pan Marcin Kurek – zastępca Wójta Gminy Serokomla oprowadził uczestniczki wyjazdu po zrewitalizowanym skwerku „Kępa” oraz zaprosił do aktywnej zabawy, tj. gry w plenerowe kręgle oraz szachy, które powstały dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020, za pośrednictwem LGD „RAZEM”. Ponadto na skwerku znajdują się: siłownia, plac zabaw, altanka z grillem, nowoczesne oświetlenia. Tak atrakcyjne miejsce powstało dzięki przemyślanej, wieloletniej strategii opracowanej przez władze gm. Serokomla uwzględniającej montaż środków zewnętrznych.

Prosto z gm. Serokomla udano się do gm. Krzywda, a dokładnie do miejscowości Wola Okrzejska, w której przywitała uczestników Pani Agnieszka Kryczka – radna Gminy Krzywda i prezes KGW w Woli Okrzejskiej. Następnie zaprosiła ona do świetlicy na obiad, który przygotowały Panie z KGW w Woli Okrzejskiej.

Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza poprzedziła niespodzianka – uroczyste powitanie przez dzieci w strojach postaci z utworów H. Sienkiewicza – przygotowana przez panią Iwonę Chudek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej. Po przywitaniu uczestnicy „przenieśli się” do świata Henryka Sienkiewicza, dzięki pani Katarzynie Cybulskiej – przewodniczce z Muzeum, która w bardzo ciekawy sposób i z pasją przekazała swoją ogromną wiedzę o nobliście i  jego rodzinie.

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie kościoła w Okrzei oraz Kopca H. Sienkiewicza. Przewodnik przedstawił historię powstania kościoła oraz usypanego w latach 1932–1938 na cześć Henryka Sienkiewicza kopca. Prawie wszystkie uczestniczki weszły na sam szczyt kopca zwieńczonego, odsłoniętym w 1980 roku, marmurowym popiersiem pisarza o wysoki na 2,7 m.

Ostatnim punktem były warsztaty ekokosmetyczne w świetlicy w Gręzówce w gm. Łuków. Prowadząca, pani Agata Kwaśna–Nowak, założycielka firmy „La La LAS – szkolenia, siedlisko zielarskie”, podczas warsztatów „Z naturą mi do twarzy” przedstawiła najważniejsze informacje z zakresu ekopielęgnacji. Uczestniczki po skończonych zajęciach mogły pochwalić się własnoręcznie zrobionymi kosmetykami: kwiatowym tonikiem do twarzy – wodą Królowej Węgier, cukrowo-solnym peelingiem do ciała, kwiatowo-magnezową solą do kąpieli, lekkim kremem do twarzy, różano-morelowy, regenerującym kremem na noc.

Zwieńczeniem całodniowej wizyty studyjnej była kolacja przygotowana przez KGW i występ zespołu Kumpele.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przekonali się, że Ziemia Łukowska to wyjątkowo atrakcyjne miejsce pod względem historycznym, kulturowym oraz idealne do aktywnego spędzania czasu. Wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej to liczne trasy i ścieżki zarówno rowerowe, jaki i piesze, czy biegowe z licznymi miejscami odpoczynku, prowadzące przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki 9 gmin wiejskich powiatu łukowskiego oraz miasto Stoczek Łukowski.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Piąty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na ostatni, piąty i bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu 18 października 2022 r.

PROGRAM:

07:50 – 08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków, od strony cmentarza

08:30 – 09:15     Nurzyna, gm. Trzebieszów – Izba Pamięci w Nurzynie

09:30 – 09:45     Szaniawy – Poniaty, gm. Trzebieszów – Pomnik Mitropa

10:30 – 11:00     Serokomla – Skwerek Kempa, Szachy-kręgle

11:30 – 12:25     Obiad i deser – świetlica w Woli Okrzejskiej

12:30 – 13:15     Wola Okrzejska – Muzeum H. Sienkiewicza

13:30 – 14:30     Okrzeja – Kościół, kopiec

15:30 – 17:30     Świetlica w Gręzówce – Warsztaty kosmetyczne „Z naturą mi do twarzy” LA LA LAS

17:30 – 18:30     Kolacja z występem zespołu KGW Kumpele – świetlica w Gręzówce

18:45     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 18.10.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 14.10.2022 r. o godz. 15.30.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”

W dniu 27 września 2022 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 34 członków LGD, przewodniczył p. Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Kinga Szerszeń Węzik Wiceprezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe, a p. Sylwia Romańska – Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Ewa Niebrzegowska, a sprawozdanie z działalności rady LGD – p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2021 r.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2021 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia), Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia oraz przedstawiła informację na temat:

a) wywiązania się Zarządu z Uchwały nr I/3/2021 Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 7 września 2021 r. w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

b) zrealizowanych w 2022 roku działaniach

c) wyników raportu z ewaluacji zewnętrznej

d) planowanych przez Zarząd w 2022 i 2023 r. naborach wniosków:

  • 2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (konkurs)
  • 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego – projekt własny „Centrum Informacji Turystycznej” (konkurs)
  • planowanego projektu współpracy dotyczącego edukacji przyrodniczo-historycznej oraz aktywnej turystyki

e) raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich gminach w VI 2022 – I etap budowy nowej strategii

f) nowej perspektywy finansowej PROW

g) spotkania założycielskiego nowej struktury LGD na terenie naszego powiatu – 22 września 2022 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.

Czytaj dalej Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”

LGD „RAZEM” – dobre bo lokalne

Dobre bo lokalne – Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” po raz kolejny zorganizowała w dniu 29 września 2022 r. wyjazd studyjny promujący lokalne atrakcje/produkty, które znajdują się na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Wyjazd rozpoczął się warsztatami serowarskimi, które tym razem ze względu na pogodę, zostały przeprowadzone w świetlicy w Starej Roży przez lokalną producentkę serów – Panią Joannę Stateczną z gospodarstwa Rosza w Starej Róży gm. Stoczek Łukowski. Pani Joanna wytwarza przepyszne ekologiczne sery z mleka koziego oraz z krowiego. Część swojej wiedzy przekazała naszym uczestnikom, dzięki czemu nauczyliśmy się produkcji serów podpuszczkowych. Produkty z gospodarstwa Rosza, jak i  te wytworzone własnoręcznie przez uczestników, w ocenie wszystkich próbujących są bardzo smaczne. Dodatkowym źródłem satysfakcji dla LGD jest fakt, że powstanie tej inicjatywy wsparliśmy, udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości za pomocą produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne jest absolutnym priorytetem w działalności LGD.

Za namową uczestników odwiedziliśmy również gospodarstwo Rosza.  Wszyscy byli zachwyceni  kozami, jak i „luksusowymi” warunkami jakie stworzyła im Pani Joanna.

Kolejnym przystankiem były Wilczyska, gdzie grupa została przywitana przez Panią Kingę Szerszeń Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Pana Pawła Olkowicza – Przewodniczącego Rady Gminy. Na początku zobaczyliśmy nadal działający młyn nad rzeką Wilga, który do II wojny światowej był młynem wodnym, który działa od czasów królewskich we wsi.

W świetlicy, gdzie zjedliśmy obiad, mogliśmy podziwiać malarstwo Mariana Turka, który urodził się w Wilczyskach (1918-1992). W latach 1947-1951 studiował malarstwo w Warszawie, Uczestniczył w wielu plenerach malarskich i wystawach zbiorowych w Warszawie oraz na Mazowszu i Podlasiu. W Szkole Podstawowej w Wilczyskach zorganizował zbiory malarstwa własnego oraz Izbę Regionalną.

Dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza zwiedziliśmy kościół (parafię w Wilczyskach założono już na przełomie XIII i XIV wieku) oraz mogliśmy przez chwilę relaksować się w towarzystwie stada mięciutkich i towarzyskich alpak. Z informacji uzyskanych od księdza proboszcza wiemy, że na Boże Narodzenie planowana jest „żywa szopka”.

Następnie odwiedziliśmy rzemieślniczy Browar Huzar w Woli Mysłowskiej. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje piwo i czym różnią się od siebie style piwne. Wszyscy wysoko ocenili pomysł, aby łączyć promocję produktów i promocję najważniejszych wątków w historii regionu – piwa warzone w Browarze Huzar mają nazwy nawiązujące do dzieł Sienkiewicza: Quo Vadis, Ogniem i Mieczem, Szkice węglem, Na polu chwały.

W Stoczku Łukowskim powitała nas pani Agnieszka Barej, bibliotekarka, animatorka społeczna i znawczyni miejscowej historii. Oprowadziła nas po wszystkich miejscach pamięci (a jest ich w Stoczku nadzwyczaj dużo!) Z pasją dzieliła się ogromną ilością wiedzy i ciekawostek, których w żadnym podręczniku i przewodniku turystycznym znaleźć by się nie dało.

Po zwiedzeniu Ośrodka Izydory – nazwa ośrodka pochodzi od nazwy pobliskiego wzgórza zwanego Górą Zydorą, pod którą znajdowała się niegdyś żydowska karczma, zjedliśmy tam pyszną kolację

Wyjazd zwieńczyła wizyta w GBP w Starych Kobiałkach. Pani Iwona Brodzik – Dyrektor GBP oprowadziła nas po pięknym obiekcie, pokazała ostatnio wybudowaną altanę i zakupione wyposażenie współfinansowane z PROW 2014-2020. Koncert w wykonaniu zespołu Kobierzec uaktywnił grupę, która wracała zadowolona ze śpiewem na ustach i jako kolejna przekonała się, że Ziemia Łukowska jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.