Uroczyste wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IV edycji konkursu ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?. Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Ireneusz Mateńko wraz z pozostałymi Paniami członkiniami komisji: Sylwią Romańską-Węzik, Kingą Szerszeń oraz Iwoną Brodzik – przekazali nagrody oraz dyplomy na ręce przedstawicieli organizacji nagrodzonych w konkursie.

Na koniec spotkania Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie w wykonanie działań na rzecz rozwoju Ziemi Łukowskiej oraz zaprosiła na słodki poczęstunek przygotowany przez naszego lokalnego przedsiębiorcę Cukiernio-kawiarnia artystyczna Karmelka.

Przypominamy nagrodzone inicjatywy:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO

I miejsce: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon Wojcieszków, inicjatywa: ?Rajd rowerowy ? Szlakiem Henryka Sienkiewicza?. Liczba przyznanych punktów: 86,6. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich ?Turczanki? w Turcu, inicjatywa: ?Wieczór spotkania kultur i tradycji polsko-litewskich?. Liczba przyznanych punktów: 75,4. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kownatkach, inicjatywa: ?Kiszonek czas?. Liczba przyznanych punktów: 69,2. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

 

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

I miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu, inicjatywa: ?Defibrylator AED ratuje życie? ? inicjatywa OSP w Burcu służąca poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych miejscowości. Liczba przyznanych punktów: 93,6. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Sołectwo w Guzówce, inicjatywa: ?Altana łączy pokolenia?. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

II miejsce (ex aequo): Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: ?Nasze śmieci wspólną sprawą ? wspomagamy recykling w naszej wsi”. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Oprócz kart podarunkowych laureaci otrzymali upominki promujące Szlak Ziemi Łukowskiej, wydane przez LGD w ramach realizacji projektu współpracy pn. ?Promocja i turystyka? oraz ?Szlaki turystyczne ? atrakcje, rozrywka, trening?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?.

Komisja obradowała w dniu 29.12.2022 r. w następującym składzie:

  1. Ireneusz Mateńko ? Właściciel Telewizji Master w Łukowie ? przewodniczący komisji,
  2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? członek komisji,
  3. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD ? członek komisji,
  4. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD ? członek komisji,
  5. Ewelina Ponikowska ? Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD ? członek komisji.

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie https://lgdrazem.pl/aktualnosci/

Konkurs organizowany przez Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zwycięzcy IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

29 grudnia 2022 r. komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na IV edycję konkursu ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?.

Łącznie nadesłano 6 zgłoszeń: 2 w kategorii zadanie inwestycyjne oraz 4 w kategorii: zadanie nieinwestycyjne. Z uwagi na inwestycyjny charakter inicjatywy pn. ?Nasze śmieci wspólną sprawą ? wspomagamy recykling w naszej wsi? komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu zgłoszenia KGW w Toczyskach jako zadanie inwestycyjne, co spowodowało, że w każdej kategorii oceniono po 3 inicjatywy.

WYNIKI KONKURSU:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO

I miejsce: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon Wojcieszków, inicjatywa: ?Rajd rowerowy ? Szlakiem Henryka Sienkiewicza?. Liczba przyznanych punktów: 86,6. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich ?Turczanki? w Turcu, inicjatywa: ?Wieczór spotkania kultur i tradycji polsko-litewskich?. Liczba przyznanych punktów: 75,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kownatkach, inicjatywa: ?Kiszonek czas?. Liczba przyznanych punktów: 69,2. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

I miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu, inicjatywa: ?Defibrylator AED ratuje życie? ? inicjatywa OSP w Burcu służąca poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych miejscowości. Liczba przyznanych punktów: 93,6. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Sołectwo w Guzówce, inicjatywa: ?Altana łączy pokolenia?. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

II miejsce (ex aequo): Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: ?Nasze śmieci wspólną sprawą ? wspomagamy recykling w naszej wsi”. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Oprócz kart podarunkowych laureaci otrzymają upominki promujące Szlak Ziemi Łukowskiej, wydane przez LGD w ramach realizacji projektu współpracy pn. ?Promocja i turystyka? oraz ?Szlaki turystyczne ? atrakcje, rozrywka, trening?, poddziałanie 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?.

Skład komisji konkursowej:

  1. Ireneusz Mateńko ? Właściciel Telewizji Master w Łukowie ? przewodniczący komisji,
  2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? członek komisji,
  3. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD ? członek komisji,
  4. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD ? członek komisji,
  5. Ewelina Ponikowska ? Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD ? członek komisji.

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie https://lgdrazem.pl/aktualnosci/

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Konkurs organizowany przez Lokalna Grupa Działania Razem, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Biuro LGD nieczynne 27 grudnia 2022 r.

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2022 r. (wtorek) Biuro LGD będzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Życzenia bożonarodzeniowe 2022

XXIII Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty”

Przedłużenie terminu IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Na prośbę przedstawicieli organizacji pozarządowych przedłużamy termin składania zgłoszeń do udziału w IV edycji konkursu ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej? do dnia 12.12.2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w IV edycji należy dostarczyć do siedziby LGD ?RAZEM? (ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 12.12.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy  >>>

Karta oceny >>>

Regulamin konkursu z dn. 02.11.2022 r. >>>

Aneks do regulaminu konkursu z dnia 02.12.2022 r. >>>

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przypominamy o spotkaniu w sprawie opracowania nowej LSR, które odbędzie się już 8 grudnia 2022 r.!