ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM”/”grupy w niekorzystnej sytuacji”

Zwracamy się do Mieszkańców obszaru LGD „RAZEM” z prośbą o wypełnienie ankiety online, w której wskażecie Państwo jakie grupy w niekorzystnej sytuacji według Państwa powinny być w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM ze środków PROW, działanie Leader, perspektywa 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”. Termin wypełniania ankiety: do 20 kwietnia 2023 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwaga! Festiwal Polska od Kuchni – nowy termin składania zgłoszeń!

Informujemy, że termin składania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, „Festiwal Polska od Kuchni”, został wydłużony do 31 marca 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

Zaproszenie na warsztaty „Wieprzowina rodzimej rasy puławskiej – efektywne wykorzystanie tuszy z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej”

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ?Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. ?Wieprzowina rodzimej rasy puławskiej – efektywne wykorzystanie tuszy z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej?.

Warsztaty realizowane są w ramach operacji ?Przetwórstwo szansą dla niewielkich producentów rolnych?.

Data i miejsce warsztatów:

28 marzec 2023 r. –  Czarna Dama Janowiec  ul. Sandomierska 24 24-123 Janowiec

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego przetwórstwa mięsa z własnego gospodarstwa na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw. W obecnej sytuacji rynkowej ważne jest, aby producenci mieli zróżnicowany asortyment produktów świeżych oraz przetworzonych, a tym samym umieli dostosować podaż i poprawić dystrybucję, tak aby zaspokoić oczekiwania ilościowe i jakościowe konsumenta, a przy tym czerpać dodatkowe dochody z gospodarstwa. Warsztaty będą okazją do nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami sfery naukowej, doradczej i produkcyjnej obejmującej producentów mięsa, którzy działają w sferze małego przetwórstwa. Do udziału w warsztatach zapraszamy rolników, przetwórców, osoby zainteresowane tematyką, z terenu województwa lubelskiego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia (skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej) przyjmujemy do dnia 22 marca 2023 r. na adres e-mail: mseroka@lodr.konskowola.pl

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel. 603 555 418

Małgorzata Tarkowska tel. 697 308 333

Program warsztatów >>>

Karta zgłoszenia uczestnictwa >>>

Umowy podpisane! Laureaci rozpoczynają realizację swoich inicjatyw!

W dniu 16 marca  2023 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM? odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów oraz wręczenie symbolicznych czeków na kwotę do 3000,00 zł na realizację inicjatyw, które zwyciężyły w konkursie ?MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży?.

Nagrody wręczył Zarząd LGD ?RAZEM? reprezentowany przez Panie Sylwię Romańską-Węzik i Kingę Szerszeń.

Przypominamy nagrodzone inicjatywy:

I miejsce: Inicjatywa: ?Młodzieżowa Brygada Historyczna?, która będzie realizowana przez grupę nieformalna pn. ?Grupa historyczno-rekonstrukcyjna?.

II miejsce: inicjatywa: ?Kwiecisty plac zabaw?, która będzie realizowana przez grupę nieformalną pn. ?Burzecka Młodzieżówka?.

III miejsce: inicjatywa: ?Śladami historii ? rajd rowerowy szlakiem Powstańców Styczniowych i kapitana Ostoi?,  która będzie realizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi ?OSTOJA?.

Po uroczystości wręczenia nagród w konkursie Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik zaprosiła młodzież na spotkanie, podczas którego uczestnicy mieli okazję nie tylko opowiedzieć o swoich zaplanowanych w inicjatywach działaniach, pasjach, zainteresowaniach ale także i potrzebach. Było to bardzo ciekawe i owocne spotkanie, z którego wnioski Zarząd LGD ?RAZEM? wykorzysta do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD ?RAZEM? na lata PROW 2023-2027

Składamy serdecznie podziękowania dla całej komisji konkursowej (Zarząd i pracownicy LGD), ale także dla Pani Katarzyny Kuć za poświęcony czas na merytoryczną ocenę nadesłanych zgłoszeń.

Życzymy powodzenia realizatorom inicjatyw i oczywiście służymy pomocą przy rozliczeniu projektów.

Konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej Umowy podpisane! Laureaci rozpoczynają realizację swoich inicjatyw!

Wyniki konkursu „MINIGRANTY LGD RAZEM NA INICJATYWY DLA MŁODZIEŻY”

Laureaci konkursu „MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży”

13 marca 2023 r. komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na konkurs „MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży”.

Łącznie złożono 3 zgłoszenia na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat. Wszystkie 3 zgłoszenia zostały złożone przez grupy nieformalne, w tym jedno stowarzyszenie zwykłe, których przedstawiciele są mieszkańcami terenu LGD ?RAZEM?.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektów inicjatyw dla młodzieży w wieku 16-25 lat zamieszkałej na terenie obszaru LGD ?RAZEM?, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasto Stoczek Łukowski.

WYNIKI KONKURSU:

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu, tj. formalnymi oraz merytorycznymi, szczegółowo opisanymi w zał. nr 2 do regulaminu konkursu.

Nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe w wysokości do 3 000,00 zł dla 3 najwyżej ocenionych pomysłów na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat, realizujących cele konkursu i zgodnych z zakresami określonymi w regulaminie konkursu.

Komisja obradowała w składzie:

  1. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/Wiceprezes Zarządu LGD ? przewodnicząca komisji
  2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? członek komisji
  3. Edyta Katarzyna Kuć ? Inspektor ds. promocji w UG w Łukowie ? członek komisji
  4. Ewelina Ponikowska ? Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD ? członek komisji
  5. Andrzej Charliński ? Specjalista ds. projektów i monitoringu w Biurze LGD ? członek komisji

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Festiwal Polska od Kuchni – konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich ? to główni bohaterowie Festiwalu ?Polska od Kuchni?. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu ?Polska od Kuchni? już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

 

Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:

Wybory Miss Wdzięku

Przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie. Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania.

Konkurs Artystyczny

Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!

 

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

 

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I etap konkursu ? Eliminacje Wstępne

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu ? Półfinałów Wojewódzkich.

II etap konkursu ? Półfinały Wojewódzkie

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu ?Polska Od Kuchni?.  Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu ? Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

III etap konkursu ? Finał

Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert ?Roztańczony PGE Narodowy?. Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł. Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji.

 

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 17 marca br. 

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

Wideokonferencja „Gospodarstwa opiekuńcze w idei rolnictwa społecznego”

Szanowni Mieszkańcy obszaru Lokalna Grupa Działania „RAZEM”, tj. gmin Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska, w związku z pojawiającym się nowym sposobem świadczenia usług opiekuńczych na obszarach wiejskich przez ROLNIKÓW NISKOTOWAROWYCH i możliwością sfinansowania tej działalności ze środków PROW2023-2027 serdecznie zapraszamy w imieniu ODR w Końskowoli na wideokonferencję pt. „Gospodarstwa opiekuńcze w idei rolnictwa społecznego” która odbędzie się dnia 14 marca 2023 rok o godzinie 10.00.

Zgłoszenia do udziału w wideokonferencji należy wysłać do Pani Anny Kiwak tel. 601 583 665, akiwak@lodr.konskowola.pl lub poprzez link: https://forms.gle/1ZVXRN7NfYNZ9k4V7

Osoby zainteresowane tematem prosimy o zgłaszanie się do Punktu Konsultacyjnego LGD Lokalna Grupa Działania „RAZEM” przy ulicy Świderskiej 12 w Łukowie osobiście lub kontakt telefoniczny 519 764 746.

Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim (EPW)

W imieniu FAOW Lidera Konsorcjum operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pt. ?Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim (EPW)? zapraszamy mieszkańców wsi do udziału w spotkaniu ?Usłysz Głos Wsi? w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, w dniu 7 marca 2023 roku.

Spotkanie ma na celu dyskusję na temat przyszłości rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w aspekcie rezultatów wypracowanych na Europejskim Parlamencie Wiejskim w Kielcach oraz planów stworzenia polskiego odpowiednika parlamentu, który stałby się polem do szerokiej debaty środowisk zamieszkujących tereny wiejskie.

Program wydarzenia >>>