Walne Zebranie Członków LGD – wybory organów LGD

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w Wilczyskach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2022, a także przeprowadzono zmiany w składzie organów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD.

Do Zarządu LGD powołano następujące osoby: Sylwia Romańska-Węzik, Kinga Szerszeń, Mirosław Szekalis, Wiesław Grudzień, Paulina Plak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Anna Mościcka, Mariusz Osiak, Danuta Pulik, Ewa Niebrzegowska, Katarzyna Stępniak.

Skład Rady LGD również uległ zmianie – członkami zostali:

1. Sektor gospodarczy: Jolanta Czajka, Joanna Stateczna, Monika Soczewka, Sibel Halina Assenov.

2. Sektor publiczny: Aneta Mazur, Maria Chromińska, Agnieszka Zalewska.

3. Sektor społeczny:  Rafał Sobiech, Bernarda Skwarek, Alina Górczyńska, Tadeusz Osiński.

Ważnym elementem posiedzenia było także dokonanie istotnych zmian w Statucie LGD „RAZEM”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie a osobom wybranym do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z działalności w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej Walne Zebranie Członków LGD – wybory organów LGD

Praca biura LGD 2 maja 2023 r.

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy 4 maja 2023 r.

Praca biura LGD 26 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 26.04.2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Wilczyskach (Wilczyska 55a, 21-426 Wola Mysłowska) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wybór protokolanta.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2022.

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2022.

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2022.

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

15. Dyskusja nad sprawozdaniami.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

17. Wybór nowych władz Stowarzyszenia:

          a) Zarządu,

          b) Komisji Rewizyjnej,

          c) Rady.

18. Sprawy różne i wolne wnioski.

19. Zakończenie zebrania.

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na WZC do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12-ej, mailowo na adres poczta@lgdrazem.pl i/lub telefonicznie – tel. nr 25 79 83 194.

Przypominamy o działającym Punkcie Konsultacyjnym dotyczącym nowej Lokalnej Strategii Rozwoju objętej PS WPR 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR objętej PS WPR 2023-2027 działa Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt Konsultacyjny od początku maja do 2 czerwca 2023 r. jest czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje pomysły/opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu FISZKA PROJEKTU.

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD ?RAZEM? na każdym etapie przygotowywania strategii objętej PS WPR 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Życzenia wielkanocne

Uwaga! Praca Biura LGD przed Świętami wielkanocnymi

Informujemy, że w dniu 07.04.2023 r. (piątek) Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy po Świętach wielkanocnych.

Następne spotkanie poświęcone opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027

Kolejne spotkanie z udziałem mieszkańców obszaru LGD RAZEM, którzy aktywnie wspierają nas w opracowywaniu nowej LSR na lata 2023-2027, za nami.

Spotkanie w formie warsztatów przyszłościowych odbyło się 4 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej UG Łuków, podczas którego, przy wsparciu eksperta, uczestnicy opracowywali fiszki projektowe pomocne przy wyznaczeniu celów i przedsięwzięć nowej LSR.

Dziękujemy przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych, seniorom, przedsiębiorcom za dyskusję, podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami/sugestiami.

Dzięki nim jesteśmy coraz bliżej wypracowania celów i przedsięwzięć, które mamy nadzieję będziemy wdrażać w następnym okresie programowania.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie 20 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00, na którym dopracujemy budżet nowej LSR na lata 2023-2027.