Praca Biura LGD 9 czerwca 2023 r.

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek) Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy już 12 czerwca (poniedziałek).

Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 2 czerwca 2023 r. w Łukowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”. W czasie posiedzenia dokonano uzupełnienia składu organów Stowarzyszenia:

1. Zarządu LGD „RAZEM” – członkami zostali: Iwona Brodzik, Arkadiusz Kędra.

2. Rady LGD – członkami zostali:

a) sektor gospodarczy: Adam Zdanowski, Rafał Malinowski,

b) sektor społeczny: Mieczysław Gałęzowski, Antoni Sitkiewicz, Marek Król, Bartosz Kryczka.

Wybrano Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do reprezentowania Stowarzyszenia, którym został Mariusz Osiak, Wójt Gminy Łuków.

Podjęto także uchwałę w sprawie nadania Pani Kazimierze Goławskiej godności członka honorowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Głównym tematem posiedzenia była opracowywana nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027. Członkowie Stowarzyszenia dyskutowali na temat zapisów ww. LSR, a następnie zaakceptowali ten dokument poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie a nowo wybranym osobom do Zarządu i Rady serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z działalności w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej Walne Zebranie Członków LGD