Dożynki Gminno-Parafialne w Gminie Krzywda i Gminie Serokomla

Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik w dniu 27 sierpnia 2023 r. reprezentowała Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na Dożynkach Gminno-parafialnych w Gminie Krzywda i Serokomla.

Piękne stoiska i wieńce – praca w Komisji Wieńców Dożynkowych w Gminie Krzywda naprawdę była wyzwaniem. Gościnność i serdeczność zbudowały niezapomnianą atmosferę.

Na ręce Starostów dożynek składamy podziękowania dla wszystkich rolników, delegacji dożynkowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Sołectw oraz organizatorów tych wspaniałych uroczystości.

Życzymy Rolnikom, aby Wasza praca przynosiła satysfakcję i powszechny szacunek. Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za zaproszenie.

 

Fotogaleria >>>

Konferencja w ramach operacji pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Szanowni Państwo,

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w konferencji w ramach operacji pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Konferencja pn. „Produkt lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki na obszarach objętych projektem tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego,  lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

– rolników

– producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

– przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,

– przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,

– przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,

– przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,

– przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,

– przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

– przedstawicieli samorządów

oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;.

Gwarantujemy bezpłatny dojazd, noclegi, wyżywienie oraz uczestnictwo w konferencji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.powiatmyszkowski.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Pobierz:

Program konferencji >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

 

 

 

 

 

Szkolenie „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, podziałanie 19.2”

Informujemy, iż w dniu 10.08.2023 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego już naboru wniosków nr 2/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (nabór wniosków: 17 – 31.08.2023 r.).

Termin:  10.08.2023 r., godz. 11:00

Miejsce: sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia uczestnictwa do 09.08.2023 r. do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Uwaga! Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku i biznesplanu Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023:  https://lgdrazem.pl/nabor-2-2023/


Ogłosiliśmy nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy, że ogłosiliśmy nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej – szczegóły pod tym linkiem.