Akcja Nadleśnictwa Łuków „Budka dla jerzyka”

Nadleśnictwo Łuków zaprasza do wzięcia udziału w akcji ?Budka dla jerzyka?.

Jerzyk (Apus apus) jest ptakiem objętym ochrona gatunkową ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Żywi się owadami, głównie komarami, co czyni go gatunkiem bardzo pożądanym w sąsiedztwie człowieka. Z roku na rok obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Główną przyczyną są przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi, które powodują utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków. Jedną z form ochrony tego gatunku jest zawieszanie budek lęgowych na budynkach. Zwłaszcza w budynkach, w których były prowadzone prace termomodernizacyjne i remontowe, jest to wymagane działanie kompensacyjne.

Nadleśnictwo Łuków zakupiło ze swoich środków budki lęgowe dla jerzyków, które chce przekazać nieodpłatnie. Warunkiem jest montaż na budynku. W dniu 8 listopada rozpoczyna się montaż budek na terenie Łukowa. Tego dnia będzie dostępny podnośnik, z którego będą montowane budki.

W ramach akcji ?Budka dla jerzyka? Nadleśnictwo Łuków przygotowało również warsztaty tematyczne dla wszystkich chętnych, które odbędą się 10 i 15 listopada w Centrum Promocji Drewna na których będzie można własnoręcznie wykonać i przyozdobić budki dla jerzyków, które zostaną później zamontowane. Dla szkół Nadleśnictwo przygotowało lekcje poświęcone jerzykom.

Zainteresowanych prosimy o odpowiedź do dnia 28 października na adres lukow@warszawa.lasy.gov.pl lub karolina.barc@warszawa.lasy.gov.pl