UWAGA! ODWOŁANE SZKOLENIE ON-LINE DLA ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Informujemy, iż webinarium z 26 listopada 2020 r. przyczyn niezależnych od organizatora zostaje odwołane.

Nowy termin szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, kościołów i ich związków wyznaniowych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” to 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada br. do godz. 11-ej.

Osoby, które wypełniły i przysłały formularz zgłoszeniowy na 26 listopada proszone są o potwierdzenie mailem możliwości uczestnictwa w nowym terminie (bez konieczności ponownego wysyłania formularza zgłoszeniowego).

Program spotkania – pobierz

Szkolenia/spotkania informacyjno-promocyjne on-line dla zainteresowanych złożeniem wniosku na rozwój działalności gospodarczej/ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędą się w formie on-line (webinarium).

  • WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniu 24 listopada (wtorek) o godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. do godz. 12-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

Program szkolenia – pobierz

  • WEBINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOŚCIOŁÓW I ICH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” odbędzie się w dniu 26 listopada (czwartek) o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada br. do godz. 10-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY pobierz

Program spotkania – pobierz

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 9 rano w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Projekt „Multimedialna podróż w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zrealizowało projekt „Multimedialna podróż w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”. Kwota dofinansowania wyniosła 36 000 zł.

Projekt obejmuje:

WIRTUALNY SPACER – nowatorskie podejście do zaprezentowania obiektów w postaci ruchomego obrazu 360 stopni. Obraz można zatrzymać oraz przybliżyć w dowolnym momencie, a to co widzimy na ekranie monitora jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Wirtualny spacer to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dzielą od Muzeum Henryka Sienkiewicza setki kilometrów, dla miłośników historii oraz dla tych Gości, którzy chcieliby jeszcze dokładniej poznać zbiory placówki. Może być również wykorzystywany jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia lekcji w szkole.

GRĘ PANORAMICZNĄ – gra składa się z pytań związanych z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, do części pytań podpowiedzi można szukać na ekspozycji muzealnej. Po odgadnięciu pytania gracz zdobywa punkty, tym samym zbiera puzzle, z których po ukończeniu powstaje obraz Muzeum z zaproszeniem do odwiedzenia tego miejsca.

FILM – wykonany  w technologii 360°/VR – opowieść o życiu, twórczości Henryka Sienkiewicza oraz o historii majątku w Woli Okrzejskiej, w rolę przewodnika wcielił się znany aktor Dariusz Jakubowski.

Celem projektu było udostępnienie szerszej publiczności ekspozycji stałych Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej poprzez narzędzia on-line oraz wzmocnienie aktywności placówki w środowisku cyfrowym. Dzięki skanom 3D wystaw oraz filmowi z przewodnictwem po ekspozycjach (wykonanych w technologii 360°/VR) widz może samodzielnie poznać historię i bogactwo zbiorów Muzeum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzania oraz do wizyty w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Linki:

Filmhttps://youtu.be/6lZx_Jvz44I

Grahttps://storage.net-fs.com/hosting/6566420/1/index.htm?fbclid=IwAR1p8BHXmO5Jtka1U6SflY7JoFvtsbDSorLzRjY7DLd0ibKa87chW5gf6Q0

Wirtualny spacer – https://my.treedis.com/tour/bnYEaRbYiWs

 

Uwaga! Zmiany w udzielaniu doradztwa

W związku ze stale rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że doradztwo udzielane będzie tylko drogą telefoniczną (nr telefonu: 25 798 31 94) i mailową (e-mail: poczta@lgdrazem.pl). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu LGD „RAZEM”

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez LGD z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Aneksu nr 10 do umowy, na naszej stronie w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju umieściliśmy jej najnowszą wersję; bezpośredni link do LSR jest tutaj.

Konsultacje społeczne – zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru oraz zmiany w Regulaminie Rady

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru oraz w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego posiedzenia Rady LGD „RAZEM” w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. związanej z rozprzestrzeniającą się z pandemią COVID-19.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru – propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Regulamin Rady – propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 19.10.2020 r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub papierowej osobiście, lub korespondencyjnie na adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) na poniższych formularzach:

Formularz zgłaszania uwag do Procedury >>>

Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu Rady >>>

Jeżeli aktywizujesz społeczność lokalną, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej, realizujesz ciekawe projekty – ten konkurs jest dla Ciebie

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w II edycji Konkursu pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM”, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

Uwaga Beneficjenci! Korzystne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r.

W dniu 10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami >>>

Wzór pisma o aneksowanie umowy >>>

Informujemy, że zawarcie aneksu do umowy jest dobrowolne, a pismo o zmiany w umowie musi zawierać uzasadnienie poparte odpowiednimi dokumentami. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą dokładnie sprawdzać zasadność składanego pisma.