Konkurs „Bezpieczna kwatera”

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie  pn. „Bezpieczna kwatera”.

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony internetowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godz. 10.00.

Oferty zostaną ocenione przez komisją konkursową oraz w głosowaniu przez internautów – czyli podwójna szansa na wygraną.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi” – intensywnie promowanej obecnie w Internecie oraz kampania w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie – już samo uczestnictwo jest doskonałym sposobem na autopromocję.

Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail federacja@agroturystyka.pl bądź telefoniczny 666 361 423.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski

Nie zwalniamy tempa w projekcie START – mieszkańcy Jagodnego oraz Starego Jamielnika w gminie Stoczek Łukowski mogą już korzystać z nowej infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes LGD „RAZEM” oraz Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy „START” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

 • 31 305, 96 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
 • 17 894,04 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Czytaj dalej Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski

Warsztaty z wytwarzania świec z wosku

Lokalna Grupa Działania „RAZEM” będąca partnerem w projekcie „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria, cykl warsztatów promujących  lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Przetwórstwa Pszczelarskiego” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych promocją produktów lokalnych na przykładzie produktów pszczelich, wykorzystaniem ich w działalności wpływającej na rozwój obszarów wiejskich województwa lubelskiego na bezpłatne warsztaty z wytwarzania świec z wosku oraz warsztaty kulinarne 15 października 2021 r. w Inkubatorze Przetwórstwa Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Wyjazd 15.10.2021 r. godz. 7.15 z siedziby LGD (plac przy UG Łuków)

Powrót 15.10.2021 r. godz. ok. 16 na plac przy UG Łuków

Zapewniamy bezpłatny transport oraz wyżywienie. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia (podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem PSZCZELARSTWO w temacie maila). Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby do 35 roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW

Spotkanie poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie

Pani Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, uczestniczyła 23 września br. w Łukowie w spotkaniu poświęconym aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przybyłych gości przywitała kierownik  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie – Katarzyna Gajownik- Łazuga. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w spotkaniu.

Celem spotkania była m.in. aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb.

Spotkanie realizowane zostało w ramach operacji SIR pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)”.

Źródło: https://powiatlukowski.pl/konferencja-lokalne-partnerstwo-ds-wody-lpw/

Czytaj dalej Spotkanie poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie

Piknik w Woli Mysłowskiej – otwarcie nowego placu zabaw

Tak jak zapowiadała Pani Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska – tak też się stało: 17 września wraz z mieszkańcami Woli Mysłowskiej zorganizowała piknik z okazji otwarcia nowego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na Szlaku Ziemi Łukowskiej przy UG Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura jest efektem współpracy LGD z Gminą Wola Mysłowska, która jest właścicielem gruntu i gospodarzem tego terenu.

Przecięcia wstęgi dokonały: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Nowozagospodarowany teren wokół Gminy ucieszył mieszkańców, korzystają z niego chętnie, szczególnie mamy z dziećmi. Pomimo lekkiej mżawki na uroczystość przybyło wielu mieszkańców. Szczególne podziękowania dla pań z KGW Wola Mysłowska oraz druhów z OSP Wola Mysłowska.

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Piknik w Woli Mysłowskiej – otwarcie nowego placu zabaw

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych – „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

Informujemy, że do dnia 30 września 2021 r. trwają konsultacje społeczne  dotyczące projektu dokumentu opracowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Dokument ten będzie zawierał informacje o tym na co i w jaki sposób będą wydawane środku unijne dla Województwa Lubelskiego.

Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania zaangażowała się w działania mające na celu by w ww. dokumencie zawarty był instrument terytorialny: „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” – pozwoli to decydować mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast o inicjatywach na jakie mają być przekazane środki unijne. Dotychczasowy,  właśnie taki mechanizm (program LEADER i realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju) sprawdził się bardzo dobrze i powinien być w tej formie kontynuowany w następnej perspektywie finansowej. Sfinansowano (z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) wiele małych, lokalnych inicjatyw, w tym, np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, itp.

W najbliższej perspektywie finansowej będzie o co najmniej 20% mniej środków z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju – spowoduje to, że wiele lokalnych inicjatyw nie będzie realizowanych w Województwie Lubelskim. W celu uniknięcia takiej sytuacji, Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania wnosi do Zarządu Województwa Lubelskiego postulat wprowadzenia do dokumentu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” mechanizmu RLKS.

Uprzejmie prosimy mieszkańców naszego obszaru o zabranie głosu w ww. konsultacjach społecznych, poprzez wysłanie swojego stanowiska do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą e-mailową do dnia 30 września 2021 r. Im więcej będzie głosów popierajacych stanowisko Lubelskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, tym realnym się stanie wprowadzenie instrumentu RLKS.

Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem. Uwagi do projektu Dokumentu należy wysyłać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag. Sugerowane zmiany do wprowadzenia w Dokumencie można pobrać tutaj.

Wypełnioną tabelkę prosimy wysłać do dnia 30 września 2021 r. na adres e-mail:

konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl 

Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie

W dniu 7 września 2021 r. o godz. 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie odbyło się Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 33 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Wojciech Czerniec, a sprawozdanie z działalności rady LGD – p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2020 r.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i brakiem włączenia instrumentu terytorialnego (wielofunduszowego RLKS) w nadchodzącej perspektywie finansowej członkowie walnego zebrania jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2020 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia) oraz przedstawiła informację na temat:

 1. planowanych przez Zarząd w 2021 i 2022 r. naborach wniosków,
 2. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynikających z projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 654 000,00 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł,
 3. nowej perspektywy finansowej PROW 2021-2027,
 4. podziękowała Zarządowi, Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia,
 5. poinformowała o kolejnym działaniu w celu wdrożenia wielofunduszowego RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, tj. petycji do Sejmiku Województwa Lubelskiego, którą zamierza skierować Lubelska Sieć LGD i poprosiła o podpisy pod petycją wszystkich zainteresowanych zwiększeniem budżetu LSR na przyszły okres programowania.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.

Czytaj dalej Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 07.09.2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego I finansowego z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2020.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), planuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 7 września 2021 r. o godz. 13.30.

Ze względów organizacyjnych (poczęstunek przygotowany przez KGW Huta Dąbrowa oraz przekazanie uczestnikom WZC gry karcianej typu dobble opracowanych przez LGD w ramach projektu współpracy „START”) będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na WZC do dnia 2 września 2021 r. do godz. 12-ej, mailowo na adres poczta@lgdrazem.pl i/lub telefonicznie – tel. nr 25 79 83 194.

Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Pobierz:     

Wzór pełnomocnictwa >>>

Nie zabrakło LGD „RAZEM” na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Starych Kobiałkach

29 sierpnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wzięła udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach.

Osoby, które odwiedziły nasze stanowisko mogły dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Największe zainteresowanie (tak jak podczas poprzednich imprez) wzbudziły jednak przede wszystkim gry: karciana typu dobble oraz planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, które to gry promują walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Ziemi Łukowskiej.

Przeprowadzone zostały także rozgrywki z użyciem gry dobble oraz konkurs, w którym trzeba było rozpoznać jak najwięcej miejsc wskazanych w grze planszowej.

Mieszkańcy tłumnie wzięli udział w imprezie, na której można było podziwiać występy zespołów artystycznych i obejrzeć ciekawe stoiska zorganizowane przez miejscowe sołectwa, KGW, instytucje, firmy.

Galeria zdjęć

LGD „RAZEM” na Festynie Rodzinnym Kultury i Tradycji w Krzywdzie

Sezon dożynkowy trwa, więc jak co roku Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” stara się uczestniczyć w tym święcie (w miarę swoich możliwości oczywiście).

W tym roku braliśmy udział w festynie Rodzinnym Kultury i Tradycji, który odbył się w niedzielę 22 sierpnia w Krzywdzie na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na podsumowanie tegorocznych żniw rolnicy przygotowali wieńce, które wzięły udział w gminnym konkursie. Spośród 11 kompozycji jury uznało, że najładniejszą zgłosiło Podosie, na drugą nagrodę zasłużyła grupa wieńcowa z Kasyldowa, a na trzecią – z Krzywdy. Dużo emocji towarzyszyło także ósmemu turniejowi sołectw z udziałem pięciu drużyn, które rywalizowały w pięciu konkurencjach.

Najlepsze wieńce oraz drużyny odebrały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Krzywda i Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które wspólnie z Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda wręczyła Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu.

Uczestnicy festynu wsparli również 29-letniego Dawida Śliwińskiego, pochodzącego z Wojcieszkowa, w jego walce z nowotworem. Spośród licytowanych przedmiotów były również gry przekazane przez LGD.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra karciana typu dobble oraz planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej” – obie gry promujące walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze Ziemi Łukowskiej.

Osoby odwiedzające stoisko mogły wziąć udział w rozgrywkach z użyciem gry dobble oraz konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej.

Zwycięzca rozpoznał aż 33 miejsca/postacie/wydarzenia znajdujące się na planszy i otrzymał zestaw gier w prezencie, podobnie jak osoby, które zajęły II i III miejsce. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Krzywda, zaproszone instytucje, firmy. Gratulujemy organizatorom świetnej organizacji, a mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tłumne odwiedzanie stoiska.

Galeria zdjęć