Architektura i mała infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Ziemi Łukowskiej-START II

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej w gminie Łuków

 

 

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Wola Gułowska

 

 

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Burzec

 

 

 

 

 

 

 


Nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Szczałbie

 

 

 

 

 

 


Kolejny nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej w mieście Stoczek Łukowski

 

 

 

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski