Architektura i mała infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Ziemi Łukowskiej

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej w gminie Łuków

 

 

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Wola Gułowska

 

 

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na Szlaku Ziemi Łukowskiej we wsi Burzec

 

 

 

 

 

 

 


Nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Szczałbie

 

 

 

 

 

 


Kolejny nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Mieście Stoczek Łukowski

 

 

 

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w gminie Stoczek Łukowski

 

 

 

 

 

 

 


Piknik w Woli Mysłowskiej – otwarcie nowego placu zabaw

 

 

 

 

 


Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Woli Mysłowskiej

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Otwarcie placu zabaw oraz siłowni w Kosutach przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie (26 maja 2021)

 

 

 

 

 

 


Otwarcie placu zabaw w Radoryżu Kościelnym (24 maja 2021)