Atrakcje turystyczne


Dla Turystów

 

 

 

 

 

Przewodnik turystyczny po obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

 

 

 

 

 


 

 

Spacer wirtualny po obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

 

 


 

Aplikacja wirtualna –  wersja na Android’a

Aplikacja – wersja na iOS (Apple)

 

 


 

 

 

Mapa obszaru LGD „RAZEM” z zaznaczonym Szlakiem Ziemi Łukowskiej

 

 

 

 

 


Questy – rozrywka w terenie

 

Quest Szlakiem Henryka Sienkiewicza” został opracowany podczas realizacji grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD RAZEM”, współfinansowanego ze środków EFRROW, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Bezpośrednim realizatorem grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”, które powstało w 2009 roku w celu aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, promowania gminy i jej mieszkańców oraz wspierania rozwoju kulturalnego gminy.

Quest „W domu rodzinnym małego Henryka” do wykorzystania na terenie parku wokół dworku Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Natomiast do zrealizowania dłuższego (Wola Okrzejska – Okrzeja) questu „Szlakiem H. Sienkiewicza” można wykorzystać dostępne bezpłatnie rowery (rowery są do wykorzystania przez cały tydzień, jednak rezerwacji należy dokonać w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 25 797 60 39).

 

 


 

 

 

Obiekty sakralne

 

 

 


 

 

 

Rezerwat Jata

 

 

 


 

 

 

Historia obszaru

 

 

 


Do zabawy

 

 

 

Gra planszowa – prezentacja

 


Filmy promocyjne

 

 

 

„Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” (film opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”)

 

 

 

 

„Żywa lekcja historii o Powstaniu Listopadowym – bitwa pod Stoczkiem, 14.02.1831 r.” (film opracowany przez Fundację Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starych Kobiałkach)

 

 

 

„Bogactwo” – film promocyjny Gminy Stanin

 

 

 

 

 

„Rezerwat Jata – nieznany ląd”

 

 

 

 

 

„Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”