X Festyn Transportowców w Żdżarach

W przedostatnią niedzielę lipca w Żdżarach odbędzie się Festyn Transportowców. Organizowana po raz X impreza, będzie w tym roku mieć swój okrągły jubileusz.

Rozpoczęcie festynu zaplanowano na godz. 15.00. Dzieci będą mogły skorzystać z dmuchańców. W tym roku zjeżdżalnia będzie bezpłatna. Tradycyjnie będą serwowane gorące dania i zimne napoje.

Na imprezie nie zabraknie ciekawych gier i zabaw dla uczestników. Jak co roku zostanie rozegrany konkurs sprawnościowy o tytuł TIRMANA FESTYNU. Przewidziano także rozegranie meczu piłki nożnej dzieci vs rodzice.

Wojskowe Koło Łowieckie 335 „Przyszłość” przygotuje stoisko strzeleckie. Z kolei Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji Szwadron Łuków umożliwi chętnym jazdę konną.

Na festynowej scenie wystąpią zaproszone zespoły ludowe wraz z „JAGÓDKAMI” ze Żdżar. Będą również popisy indywidualne. Festyn zakończy wieczorna zabawa pod gołym niebem, którą poprowadzi DJ VALDEE.

Żdżary gorąco zapraszają!

+ Plakat

Rajd rowerowy do miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza

Rowerowy rajd gwiaździsty zorganizowany 10 lipca w hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi przejdzie do historii naszego regionu. Ponad 400 uczestników pokonało od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, a niektórzy nawet ponad 100.

Do Woli Okrzejskiej, miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza, zjechali się uczestnicy ze wszystkich gmin powiatu łukowskiego oraz gminy Nowodwór. Największa grupa uczestników przyjechała z Gminy Krzywda oraz z Łukowa. Najdłuższy odcinek pokonali uczestnicy z Gminy Trzebieszów (58 km), jednak najwięcej, bo ponad 120 kilometrów przejechali rowerzyści z grupy „Rowerowy Łuków”, którzy wytyczyli własną trasę. Wśród uczestników rajdu można było zobaczyć ekipy z wielu urzędów, w tym wójta gminy Krzywda Jerzego Kędrę, wójta Gminy Nowodwór Ryszarda Piotrowskiego i wicestarostę Włodzimierza Wolskiego, a także Posła na Sejm RP Krzysztofa Głuchowskiego. Dołączyła również grupa z Nadleśnictwa Łuków prowadzona przez nadleśniczego Grzegorza Ussa. W rajdzie wzięli także udział cykliści z Warszawy, którzy na Ziemię Łukowską przyjechali Szlakiem gen. Kleeberga (Dęblin, Wola Gułowska, Adamów) dzień wcześniej. W niedzielę 10 lipca zwiedzili punkty związane z Henrykiem Sienkiewiczem w miejscowościach Wojcieszków, Burzec, Wola Okrzejska i Okrzeja. Po drodze doświadczyli lokalnej gościnności gdzie Burcu czekał na nich pyszny żurek przygotowany z inicjatywy wójta Wojcieszkowa Janusza Wylotka, a ich przewodnikiem po Ziemi Łukowskiej był miłośnik rowerów i biegania wójt Adamowa Sławomir Skwarek.

Punktem kulminacyjnym rajdu był wspólny przejazd z muzeum w Woli Okrzejskiej na Kopiec Sienkiewicza i do kościoła w Okrzei. Porządku pilnowali strażacy z OSP Okrzeja oraz Wola Okrzejska. Po powrocie do Muzeum, 15-osobowe grupy otrzymywały testy wiedzy o H. Sienkiewiczu, po których wypełnieniu uczestnicy wrzucali do urny kupon biorący udział w losowaniu nagród. Akcesoria rowerowe zakupione ze środków FIO Lubelskie Lokalnie i gadżety promocyjne przekazane przez LGD „RAZEM” oraz gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin i Stoczek Łukowski a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej i Nadleśnictwo Łuków zostały rozlosowane podczas pikniku zorganizowanego przez ZS w Woli Okrzejskiej, KGW z Woli Okrzejskiej i Okrzei, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” z siedzibą w Krzywdzie, a także Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie. Nagrodę główną, rower ufundowany przez sklep ABC Rowery, wylosował Patryk Słomka (gm. Nowodwór). Nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu, ufundowana przez LGD „RAZEM”, powędrowała do Szymona Nóżki (5 lat) z Woli Okrzejskiej, który samodzielnie pokonał 12 km. Najstarszym uczestnikiem rajdu był Pan Zygmunt Oskroba (81 lat), który przyjechał z miejscowości Ruda (gm. Krzywda) pokonując 36 km i został nagrodzony przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza, bicia pamiątkowych monet, znakowania rowerów przez Komendę Policji w Łukowie, udziału w warsztatach młócenia cepem, wicia wianków, pieczenia podpłomyków oraz degustacji lokalnych potraw. Na najmłodszych czekały zajęcia plastyczne oraz walki szablami go-Now. Festyn zakończyły występy zespołów ludowych „Kłoczewiacy” i „Świderzanki” oraz wspólne śpiewanie przy akompaniamencie miejscowej mistrzyni akordeonu – Pani Krystyny Walaszek.

Szczególne podziękowania składamy:

 • wójtowi Gminy Krzywda za wsparcie podczas organizacji imprezy oraz ufundowanie nagrody za I miejsce w konkursie sołectw

 • wójtowi Gminy Wojcieszków za inicjatywę zorganizowania poczęstunku na trasie rajdu (w Burcu)

 • wójtowi Adamowa za osobiste pokazanie piękna Ziemi Łukowskiej grupie rowerowej z Warszawy

 • Starostwu Powiatowemu w Łukowie za ufundowanie nagrody dla najstarszego uczestnika rajdu oraz nagród dla uczestników konkursu sołectw

 • Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Wiejskiej „SZANSA” z siedzibą w Krzywdzie za współorganizację rajdu/pikniku

 • pracownikom Biura LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” za współorganizację rajdu/pikniku
 • pracownikom Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej za przygotowanie warsztatów, scenki o życiu Henryka Sienkiewicza i zorganizowanie konkursu sołectw,

 • pracownikom Biblioteki Publicznej w Krzywdzie za obsługę Punktu Informacyjnego i pomoc w organizacji rajdu

 • sołtysowi oraz mieszkańcom sołectwa Wola Okrzejska za wszelką pomoc w organizacji rajdu oraz pikniku

 • strażakom z OSP Okrzeja i Wola Okrzejska za pilnowanie bezpieczeństwa podczas rajdu/pikniku

 • Samorządowemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie za obsługę Punktu Aptecznego

 • KLUBOWI BIEGACZA V-MAX Adamów za bezpłatne wypożyczenie bramy startowej

 • Zespołom ludowym „Kłoczewiacy” oraz „Świderzanki” za piękny występ

 • Muzeum Henryka Sienkiewicza za gościnność i ciekawe opowieści na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza

Dziękujemy również sponsorom za wsparcie naszej imprezy:

 • Sklep rowerowy www.abcrowery.pl

 • Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.

 • Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agro-Top” Sp. z o.o.

 • Carrefour Express, Krzywda, Łukowska 44

Idea rajdu gwiaździstego pokazała jak wielu jest miłośników rodzinnej jazdy na rowerze dlatego LGD będzie kontynuowało organizację podobnych inicjatyw w celu popularyzowania rowerowego Szlaku Ziemi Łukowskiej.

 

image001

Galeria – Wydarzenia

Nagroda dla wójta gminy Łuków

Lokalna Grupa Działania „RAZEM” serdecznie gratuluje Panu Mariuszowi Osiakowi wójtowi gminy Łuków nagrody w kategorii „Samorządowiec Roku” w konkursie „Lubelski Orzeł Biznesu 2015”.

Kapituła konkursu oceniała kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia pod kątem tworzenia warunków dla rozwoju biznesu, zwłaszcza podejmowania działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów, tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej, wykorzystania kapitału ludzkiego oraz podnoszenia jego poziomu edukacyjnego, a także polepszenia infrastruktury, w tym pro-ekologicznej i dostosowanej do osób niepełnosprawnych.

Członkowie kapituły docenili szczególnie starania wójta na rzecz rozwoju Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Łazach.

Organizatorem konkursu byli Pracodawcy Ziemi Lubelskiej. W tym roku już po raz trzynasty nagrodzili firmy i osoby związane z biznesem.

Honorowymi patronami konkursu są: wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego i prezydent miasta Lublin.

lgd14_16_1sm

lgd14_16_2sm

Festiwal jurajski na terenie Gminy Łuków – dzień pierwszy (10.06.2016 r.)

Ponad 300 uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) z Gręzówki i Gołaszyna oraz z gimnazjum w Gręzówce i Krynce uczestniczyło w dniu 10 czerwca 2016 r. w pierwszym dniu „Festiwalu jurajskiego” na terenie Zespołu Szkół oraz świetlicy wiejskiej w Gręzówce.

Organizatorem festiwalu była Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, przy wsparciu finansowym Gminy Łuków.

Główny cel to przekazanie młodzieży szkolnej w atrakcyjny sposób jak najwięcej wiedzy o łukowskich amonitach – osobliwości przyrodniczej Gminy Łuków, dla której ustanowiono rezerwat „Kra Jurajska”. Po uroczystym otwarciu imprezy jej uczestników podzielono na kilkanaście grup warsztatowych.

Tematy zajęć warsztatowych:
•  morze amonitów
•  szable Go-Now
•  wystawa amonitów
•  amonity z gliny
•  amonity wypalane w drewnie (pirografia).

Zajęcia odbywały się rotacyjnie w dwóch turach.

 

W trakcie imprezy ogłoszono wyniki i wręczono nagrody zwycięzcom konkursów na:
1. Plakat promujący łukowskie amonity.
2. Bieg z amonitem.
3. Najciekawszy strój amonitowy.

Wyniki konkursów

Wielką atrakcją dla uczestników warsztatów była prelekcja pt. „Co niósł lądolód”, zaprezentowana przez dr Tatianę Woroncową – Marcinowską z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

15

Galeria – Wydarzenia

 

Festiwal jurajski na terenie Gminy Łuków – dzień drugi (11.06.2016 r.)

Drugi dzień „Festiwalu jurajskiego” (11.06.2016 r.) organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, przy wsparciu finansowym Gminy Łuków, był edukacyjno-promocyjną imprezą otwartą – „piknikiem jurajskim”. Miał on miejsce na terenie małej infrastruktury turystycznej w Klimkach (tzw. „Strużki Klimkowskiej”). Rozpoczął go występ Zespołu Dziecięcego „Lipki” z Zespołu Szkół w Gręzówce.

O tym co to są łukowskie amonity i skąd się wzięły opowiedzieli Tatiana Woroncowa – Marcinowska z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Michał Świder – nauczyciel geografii z Łukowa.

W ciekawej dyskusji panelowej pt.: „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i geoturystyki na terenie Gminy Łuków”, prowadzonej przez Sebastiana Ignaciuka z TV Magnes Łuków, uczestniczyli: Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, Wojciech Szczygieł – Z-ca Wójta Gminy Łuków, Sylwia Romańska –Węzik – Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz wymieniony wyżej Michał Świder.

Tajniki geocachingu w praktyczny sposób przybliżył zainteresowanym Michał Pyrko – nauczyciel geografii z Zespołu Szkół w Zalesiu.

Uczestnicy pikniku mieli wyjątkową okazję by na stoisku Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie podziwiać piękne okazy nie tylko łukowskich amonitów i wziąć udział w konkursie z nagrodami z rozpoznawania minerałów, ale i poszerzyć swoją wiedzę geologiczną w bezpośrednich rozmowach ze specjalistami obsługującymi stoisko (dr Tartiana Woroncowa – Marcinowska, dr Gerard Gierliński, mgr inż. Monika Krzeczyńska, Dominika Sieradz).

Na stoisku Nadleśnictwa Łuków pracownicy Nadleśnictwa zaprezentowali dary lasu: np. ciastka i kompot z igłami sosny, syropy z mniszka i pędów sosny, suszone jagody.

Na scenie wystąpiły zespoły wokalne „Zalesianki” z Zalesia, „Niezapominajki” z Dminina i „Kumpele” z Gręzówki.

Była też okazja spróbować swoich umiejętności na warsztatach z wypalania amonitów w drewnie, a także w formowaniu ich z gliny.

Nie zabrakło małej gastronomii i miejsca rozrywki dla dzieci. Zasmakować też można było pysznych wyrobów cukierniczych domowego wypieku, na które zapraszały Panie z Klimek.

Urocze miejsce i słoneczna pogoda sprzyjała nie tylko weekendowemu wypoczynkowi, ale i niecodziennej okazji poznawania amonitów – łukowskiej osobliwości przyrodniczej.

19_1

Galeria – Wydarzenia

 

Rajd rowerowy do miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza – 10 lipca br.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM”, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Wójtowie gmin obszaru LGD serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 10 lipca br. w RAJDZIE ROWEROWYM do Woli Okrzejskiej – miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza.

Impreza ma charakter otwarty. Punkty startowe zlokalizowane są na terenie wszystkich gmin.

Trasy rajdu przebiegają przez miejscowości związane z jego życiem i twórczością i prowadzą do Woli Okrzejskiej, z której o godz. 13.00 wszyscy uczestnicy wyruszą na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei i powrócą na uroczyste zakończenie rajdu w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Aby prawidłowo ukończyć rajd każdy uczestnik będzie musiał przejechać samodzielnie minimum jedną całą trasę rajdu oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza.

Wśród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo ukończą rajd zostaną rozlosowane atrakcyjne akcesoria rowerowe, w trakcie trwania pikniku. W programie ponadto: konkurs sołectw związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza, zwiedzanie Muzeum, bicie pamiątkowych monet, konkurs wiedzy o Sienkiewiczu dla uczestników rajdu, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, warsztaty, gastronomia, itp.

Zapisy do 30 czerwca br. poprzez złożenie karty zgłoszeniowej do koordynatorów w poszczególnych gminach lub wysyłając scan na adres rajdsienkiewicza@wp.pl, kontakt 510 412 710. Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z Regulamin rajdu.

Inicjatorami rajdu rowerowego jest nieformalna grupa nauczycieli w-f z Gminy Krzywda, która na organizację rajdu rowerowego otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

PLAKAT_RAJD

Otrzymaliśmy umowę na wdrażanie LSR

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 31 maja br. w Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej oficjalnie otrzymała umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska umowę odebrała wiceprezes LGD Sylwia Romańska-Węzik. Umowa określa środki na wsparcie realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD „RAZEM” w  wysokości 8 550 000,00 zł, w tym na rozwój przedsiębiorczości 4 294 000,00 zł.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu w celu przygotowania strategii.

Od lewej: Pan Andrzej Kloc - Z-ca Dyrektora Departamentu PROW, Pan Artur Walasek - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pani Sylwia Romańska-Węzik - Wiceprezes Zarządu
Od lewej: Pan Andrzej Kloc – Z-ca Dyrektora Departamentu PROW, Pan Artur Walasek – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pani Sylwia Romańska-Węzik – Wiceprezes Zarządu

umowa_2

Aktualizacja LSR LGD „RAZEM”

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Razem” do udziału w procedurze aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Podstawą dokonania zmian jest §10 ust. 5 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmian w:

1. PLANIE KOMUNIKACJI:

– zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do LSR polegająca na skreśleniu celu nr 13 Podniesienie wiedzy z zakresu zasad dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR, ponieważ wg Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 działanie nr 3 nie realizuje pozostałych celów planu komunikacyjnego.

– skreślenie pkt. nr 3 Szkolenia dla członków Rady w szczegółowym wykazie działań komunikacyjnych, ponieważ działanie to nie wpływa na osiągnięcie zakładanego celu nr 2 planu komunikacji, tj. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach aplikowania o środki, kryteriach wyboru i oceny operacji oceny stosowanych przez Radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) i ich interpretacji, terminach naboru wniosków o wsparcie, w tym dobrych praktykach związanych z ochroną środowiska zapobiegających zmianom klimatycznym.

2. WSKAŹNIKACH LSR NA LATA 2016-2023, tj. zmianie ulega wartość docelowa wskaźnika oddziaływania dla celu ogólnego nr 2 tj. „wzrost poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania LGD o 10 %” z 4 500 na 3 300, tj. wzrost o 10 %.

3. PLANIE DZIAŁANIA wynikająca z konieczności dostosowania budżetu i wskaźników w LSR do obniżonej o 5% kwoty środków na jej wdrażanie – załącznik nr 1

4. W ZAŁĄCZNIKACH DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO RADY LGD.

W „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia LGD „RAZEM” w ramach poddziałania 19.2” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 2.

W „Procedurze wyboru i oceny operacji własnej LGD w ramach poddziałania 19.2” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 3.

W „Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 4.

W „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 5.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 6 czerwca br. osobiście w biurze LGD „RAZEM” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl.

Załączniki do pobrania:

1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z kryteriami
2. 2 zmiany procedura wyboru i oceny operacji
3. Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD
4. 3 zmiany w procedura wyboru operacji własnej
5. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany pop.
6. 4 zmiany w procedurze ustalania i wyboru kryteriów
7. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów pop.
8. 5 zmiany w procedurze ustalania i wyboru grantobiorców
9. formularz zmian