Bezpłatne szkolenie on-line/webinarium przed naborem wniosków na wsparcie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line/webinarium dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach planowanego w połowie stycznia 2022 r. naboru wniosków z przedsięwzięcia:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2)

Termin webinarium:  04.01.2022 r., godz. 10:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 03.01.2022 r. do godziny 14:00)

Planowany termin naboru wniosków: 18-31.01.2022 r. (czekamy na potwierdzenie terminu przez UMWL)

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinarium: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 09:00 w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany (2 pkt) zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Organizator szkolenia/on-line webinarium:

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

www.lgdrazem.pl