Ciąg dalszy realizacji projektu START

26 maja nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw oraz siłowni w Kosutach przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie, który został wybudowany w ramach projektu współpracy pn. „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Wstęgę wspólnie przecięli: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Aneta Rosa – Dyrektor GBP w Staninie oraz Ewa Niebrzegowska – Sekretarz Gminy Stanin.

Uroczystość uświetniła obecność dzieci z przedszkola. Życzymy im wszystkim wspaniałej zabawy i dużo słońca a dorosłym siły i wytrwałości.

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakłada m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Kolejne place zabaw/siłownie, materiały promocyjne Szlaku Ziemi Łukowskiej będą wykonane już wkrótce.