Debata „Susza czy powódź – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej?”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” serdecznie zaprasza na debatę „Susza czy powódź – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w skali lokalnej?”, która odbędzie się w dniu 14 września w godz. 10-12.30 w siedzibie LGD w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (sala konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków).

Celem debaty jest podniesienie wiedzy uczestników  w zakresie możliwości przeciwdziałania skutkom suszy i gwałtownych zjawisk klimatycznych poprzez mikroretencję oraz gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i terenach rolniczych, a także prezentacja dobrych praktyk i  wypracowanie rozwiązań do zastosowania na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i małej retencji

Debatę poprowadzą:

dr Jerzy Kozyra Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Puławy specjalista w zakresie adaptacji rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowania wzrostu i rozwoju roślin, monitoringu suszy, systemów wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE

Irena Krukowska-Szopa oraz Małgorzata Bochyńska – przedstawicielki Fundacji „Zielona Akcja”, specjalistki w zakresie lokalnych projektów adaptacji do zmian klimatu realizowanych przez społeczności lokalne m.in. działań retencyjnych, zadrzewieniowych, koordynatorki projektów finansowanych przez NFOŚ i GW.

Debata  realizowana jest w ramach projektu pn. „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych” wdrażanego przez LGD „Razem” a finansowanego przez Fundację FDPA ze środków NFOŚ i GW.

W załączeniu program debaty.

zaproszenie_debata