Dodatkowe punkty za uczestnictwo w szkoleniach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przypomina Wnioskodawcom, iż za skorzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych Gminach LGD, otrzymuje się 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny podczas rozpatrywania wniosku przez Radę LGD.

Przed nami 3 szkolenia:

18 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 – Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

25 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności i stworzeniem nowych miejsc pracy na terenie obszaru LGD!