Dożynki w Serokomli – 25.08.2019 r.

Sezon dożynkowy trwa, więc jak co roku Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” stara się uczestniczyć w jednej z gmin członkowskich w tym święcie. W tym roku nasze stoisko było na dożynkach gminno-parafialnych „Smaki Natury”, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Serokomli. Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Serokomla, zaproszone instytucje, firmy. Głównymi organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Serokomla oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. Gratulujemy im  świetnej organizacji, a mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tłumne odwiedzanie stoiska.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej” – gra promująca walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM”. Gra została opracowana przez LGD w ramach projektu współpracy „Promocja i turystyka” finansowanego ze środków PROW 2014-2020. Osoby odwiedzające stoisko mogły wziąć udział w konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej. Zwycięzca rozpoznał aż 28 miejsc/postaci/wydarzeń znajdujących się na planszy i otrzymał grę planszową w prezencie. Grę planszową otrzymały też osoby, które zajęły II i III miejsce oraz trzech wylosowanych mieszkańców, spośród tych którzy wzięli udział w zabawie. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Galeria