Relacja z Konferencji pn. „Tradycja i nowoczesność – 15 lat doświadczenia LGD „RAZEM” we wspieraniu rozwoju lokalnego”

30 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta konferencja „Tradycja i nowoczesność – 15 lat doświadczenia LGD „RAZEM” we wspieraniu rozwoju lokalnego” z okazji jubileuszu 15-lecia działalności, jaki obchodzi w tym roku nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Podczas konferencji Pani Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu miała okazję przedstawić licznie przybyłym gościom 15-letnie efekty wdrażanego przez LGD „RAZEM” od 2008 roku programu „LEADER” na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin będących członkami stowarzyszenia, tj.: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz miasto Stoczek Łukowski. To dzięki możliwościom (PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020), potencjałowi regionu, kapitałowi ludzkiemu Zarządu, Rady LGD oraz pracowników biura LGD a także dzięki a może PRZEDE WSZYSTKIM wspólnej i udanej współpracy z samorządami, aktywnymi przedsiębiorcami, liderami obszarów wiejskich, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury konsekwentnie wdrażane 2 strategie w ostatnich 15 latach przyniosły oczekiwane i realne efekty:

  • ponad 24 mln zł pozyskanej dotacji z PROW
  • ponad 400 projektów związanych z budową infrastruktury publicznej, rozwojem przedsiębiorczości, kultywowaniem rodzimej kultury ludowej, edukacją ekologiczną, kulturalną oraz rozwojem i upowszechnianiem turystyki:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” za zasługi w wieloletniej działalności na rzecz obszarów wiejskich, zgodnej z celami i zasadami działalności stowarzyszenia nadało Pani Kazimierze Goławskiej godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Pamiątkowy dyplom Pani Kazimierze Goławskiej wręczyły  Pani Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu oraz Pani Kinga Szerszeń Wiceprezes Zarządu.

Podziękowania dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych dla każdej z gmin wiejsko-miejskich będących członkami LGD za  wkład w utworzenie, współpracę i rozwój odebrali włodarze z poszczególnych 10 gmin/miasta lub ich reprezentanci.

Foto i wideorelacja: p. Sławomir Smolak, Członek LGD „RAZEM”, Wicewójt Gminy Trzebieszów

Prezentacja na konferencji >>>


W imieniu Zarządu LGD składam podziękowania:

p. Krzysztofowi Głuchowskiemu – Posłowi na Sejm RP, p. Sławomirowi Skwarkowi – Posłowi na Sejm RP, p. Januszowi Koziołowi – Wicestaroście Powiatu Łukowskiego, p. Kazimierze Goławskiej- wieloletniej Wójt Gminy Łuków, inicjatorce założenia LGD, p. Marcinowi Sentkiewiczowi – Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski, p. Markowi Czubowi – Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski, p. Krzysztofowi Kazanie – Wójtowi Gminy Stanin, p. Mariuszowi Osiakowi – Wójtowi Gminy Łuków, p. Mirosławowi Szekalisowi – Wójtowi Gminy Trzebieszów, Członkowi Zarządu LGD, p. Kindze Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska, Wiceprezes Zarządu LGD, p. Krzysztofowi Wardzie – Wójtowi Gminy Krzywda, p. Piotrowi Chabrowi – Wójtowi Gminy Serokomla, p. Marcinowi Kurkowi – Zastępcy Wójta Gminy Serokomla, p. Iwonie Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach, Członkowi Zarządu LGD, p. Paulinie Plak – Członkowi Zarządu LGD, p. Wiesławowi Grudniowi – Członkowi Zarządu LGD, p. Longinowi Kajce – Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Gminie Stoczek Łukowski, wieloletniemu Prezesowi Zarządu LGD, p. Jerzemu Kędrze – wieloletniemu Wójtowi Gminy Krzywda, p. Andrzejowi Małkowi – wieloletniemu Dyrektorowi Biura LGD, p. Anecie Mazur – Sekretarz Gminy Serokomla, Radnej powiatowej, Członkowi Rady LGD w okresie PROW 2007-2013 i 2014-2020, p. Hannie Drosio – Członkowi Rady LGD w okresie PROW 2007-2013, p. Jadwidze Jóźwik – Członkowi Rady LGD w okresie PROW 2007-2013, p. Marioli Rosłoń – Członkowi Rady LGD w okresie PROW 2007-2013, p. Wiesławowi Sulejowi – Członkowi Rady LGD w okresie PROW 2007-2013, p. Renacie Klębowskiej-Szustek – Kierownikowi Oddziału ARiMR Łuków, p. Magdalenie Lotek – Kierownikowi Placówki terenowej KRUS w Łukowie, p. Kazimierzowi Żmudzie – Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków, p. Jarosławowi Koczkodajowi – Prezesowi LGD Zapiecek, Wójtowi Gminy Ulan-Majorat, p. Maryli Burczaniuk – Wiceprezes LGD Zapiecek, p. Małgorzacie Olechowskiej – Prezes LGD „Kraina wokół Lublina”, p. Wioletcie Wilkos – Prezes LGD „Ziemi Kraśnickiej”, p. Tomaszowi Drosio – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim, p. Justynie Grubej – Dyrektor GBP w Serokomli, p. Sławomirowi Smolakowi – Sekretarzowi Gminy Trzebieszów za dokumentację fotograficzną konferencji, p. Martynie Zakrzewskiej – Dyrektor GBP w Łukowie, p. Alinie Górczyńskiej z zespołem ze Stowarzyszenia „Modry Len” za przedstawienie artystyczne, p. Iwonie Gastołek, p. Krzysztofowi Błażejczykowi oraz p. Arturowi Piskorzowi z zespołu muzycznego przy GBP w Starych Kobiałkach za występ artystyczny, a także p. Ewie Buczyńskiej, p. Jolancie Czajka, p. Mieczysławowi Gałęzowskiemu, p. Elżbiecie Gontarz, p. Annie Jacórzyńskiej, p. Wojciechowi Jaśkowskiemu, p. Bartoszowi Kryczce, p. Rafałowi Malinowskiemu, p. Tadeuszowi Osińskiemu, p. Lidii Pawlak, p. Danucie Pulik, p. Antoniemu Sitkiewiczowi, p. Bernardzie Skwarek, p. Januszowi Sobiechowi, p. Rafałowi Sobiechowi, p. Monice Soczewka, p. Danucie Świętochowskiej, p. Agnieszce Zalewskiej oraz pracownikom Biura LGD: Ewelinie Ponikowskiej, Anecie Mirosławskiej i Andrzejowi Charlińskiemu,

p. Ireneuszowi Mateńko – Master TV za film promujący dobre praktyki w samorządach i w rozwoju przedsiębiorczości dofinansowane ze środków PROW oraz dokumentację video podczas konferencji, p. Annie Kupińskiej – podlasie24.pl, p. Magdalenie Oknińskiej – lukow24.pl,

oraz przedsiębiorcom:

Marcie Zalewskiej – Firma Handlowa KIGA (Zalesie) – gospodyni uroczystości, p. Hubertowi Jakubiakowi – firma PRO-DEKO – profesjonalne dekoracje (Ryżki) za wykonanie pięknej ścianki, p. Joannie Kędrze – Zakład Mięsny Kożuchówka s.c. za zasponsorowanie wiejskiego stołu, , p. Joannie Statecznej firma „ROSZA” (Stara Róża) za sery kozie do stołu wiejskiego, p. Pawłowi Osińskiemu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „Osaka” (Wojcieszków) za zasponsorowanie chleba na wiejski stół oraz stolik kawowy, p. Katarzynie Stępniak – Cukiernio-kawiarnia artystyczna „KARMELKA” za tort jubileuszowy, p. Anecie Jasińskiej – firma AJ MAKE UP za wyjątkowy make up, p. Robertowi Mateńko – firma Skkurob Leathercraft – za stoisko z ręcznie wykonywanymi wyrobami ze skóry, p. Agacie Kwaśnej-Nowak – marka La La Las za stoisko z produktami zielarskimi

oraz za patronat medialny: Master TV Łuków, Łuków24.p, Wspólnota Łukowska, ŁukówTV, Tygodnik Siedlecki.

 

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu/Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

 

Konferencja została sfinansowana ze środków PROW 2014-2020 w ramach Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji4, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.