GBP w Serokomli zrealizowała grant „Aktywne Społeczeństwo Gminy Serokomla”

Aktywni obywatele budują kapitał społeczny, stanowiący zbiór norm, wartości i sieci wzajemnych zależności umożliwiających bardziej efektywne wspólne działanie. Aktywizacja mieszkańców regionu i zmobilizowanie ich do działania, a tym samym budowanie kapitału społecznego to zadanie trudne i wymagające wielu lat pracy. Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli chcąc budować kapitał społeczny oraz pobudzić mieszkańców realizowała grant pt. ?Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla?.

Grant został wybrany do realizacji przez Radę LGD ?RAZEM? i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 20 139,99 zł. Zadanie miało na celu aktywizację 96 mieszkańców gminy Serokomla poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń dla kobiet, młodzieży oraz seniorów zamieszkujących na terenie gminy Serokomla w okresie od lutego 2021 r. do 10 listopada 2021 r. Zadanie obejmowało:

– warsztaty ceramiczno-garncarskie: zajęcia dla wszystkich miłośników rzemiosła, zajęć manualnych, sztuki i idei slow-life. Zajęcia z ceramiki, które odbyły się w bibliotece pozwoliły uczestnikom zrobić coś pięknego, a przy okazji zanurzyć się w zmysłowych doznaniach pracy z gliną. Warsztaty z ceramiki uczą też cierpliwości, rozwijają wyobraźnię, relaksują i pogłębiają estetyczną wrażliwość. Dają też całkiem przyzwoitą porcję dobrej zabawy.

– kurs samoobrony dla kobiet: misją kursu samoobrony dla kobiet jest rozwój asertywności, pewności siebie, sprawności i umiejętności skutecznej samoobrony u Pań.  Kurs samoobrony dla kobiet w bibliotece miał postać co tygodniowych treningów, na których celem jest przekazanie fundamentalnych zasad bezpieczeństwa osobistego dla kobiet. Uczyłyśmy się prostych podstawowych technik i zachowań, które pomogą wyjść obronną ręką z wielu sytuacji. Na warsztatach skupiałyśmy się na prewencji napaści, kradzieży, gwałtu, rozwoju poczucia własnej siły oraz wartości bojowej, umiejętności wczesnego dostrzegania sygnałów o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

– kurs kick boxing dla młodzieży: uczestnicy na zajęciach rozwijali w sposób holistyczny umiejętności fizyczne takie jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, poczucie rytmu. Dodatkowo doskonalili cechy psychiczne m. in.: panowanie nad stresem, poczucie własnej wartości czy pewność siebie.

– zajęcia z robotyki: wprowadziły one dzieci w niezwykły świat nowoczesnych technologii i futurystycznych maszyn. To idealny sposób, by zaszczepić w dziecku pasję, która zostanie z nim do końca życia.

– zajęcia fitness: wspólny trening przyczynia się nie tylko do poprawy zdrowia, wydajności, motywacji lecz także kondycji psychofizycznej – tak ważnej w dzisiejszych czasach. Fitness to dbałość o sprawność ciała, ale także troska o wszystkie aspekty naszego życia: sposób zachowania, nawyki żywieniowe, aktywność w życiu codziennym, unikanie używek, odpowiednie proporcje pomiędzy pracą i wypoczynkiem, odporność na sytuacje stresowe, regularność codziennych zajęć i cała gama pochodnych zachowań wpływających na poziom zadowolenia z życia.

– warsztat ekologiczny: uczestniczki dowiedziały się jak ograniczyć odpady, jak posprzątać dom bez chemii, a także jak naturalnie zadbać o siebie i najbliższych. Ponadto uczestniczki samodzielnie wykonały czyszczącą pastę, proszek do prania, pastę do zębów i odświeżającą mgiełkę. A to wszystko bez grama szkodliwych substancji chemicznych.

– warsztaty florystyczne: są idealnym sposobem na odkrywanie nowych pasji, ale także udoskonaleniem tych już istniejących. Rozwijają nasz potencjał. Warsztaty florystyczne działają motywacyjnie i terapeutycznie. Uczymy się precyzji i cierpliwości, otwieramy się , inspirujemy i pobudzamy kreatywność. Twórcze działanie w grupie sprzyja powstawaniu nowych idei. Uczyliśmy się pod okiem wykwalifikowanej osoby. Omawianie poszczególnych etapów pracy przez florystę prowadzącego zajęcia pozwało nam nabyć niezbędną wiedzę techniczną i botaniczną. Bardzo cenne były też indywidualne korekty. Zaangażowanie w warsztaty to również lekcja konsekwencji, wytrwałości i wiary we własne możliwości pomimo trudnych początków. Satysfakcja z postępów jest jednak ogromna. Florystyczne zajęcia manualne mogą pozostać w strefie dobrej zabawy, mogą być chwilą, która wraca z uśmiechem jest odskocznią od codzienności. Okazją do stworzenia czegoś wyjątkowego dla siebie, do domu lub dla bliskich, okazją do poznania nowych ludzi, sposobem na relaks. Mogą stać się również wielkim odkryciem, pasją, siłą do robienia rzeczy, których wcześniej nigdy nie robiliśmy i pomysłem na życie.

– sprzątanie obszaru gminy Serokomla: celem akcji była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Nauczenie społeczeństwa jak działać oraz pokazanie, że ma to sens i opłaca się nam wszystkim (np. z powodu wpływu kapitału społecznego na rozwój gospodarczy) to wyzwanie. Wypracowanie nawyku współdziałania i troski o najbliższe otoczenie to zadanie na długie lata. Realizacja grantu ?Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla? odpowiada na niniejsze wyzwanie i przybliża do osiągnięcia tego celu. Jedynie współpraca wielu podmiotów i wieloaspektowe podejście do sprawy przybliży nas do zbudowania w Polsce stabilnego kapitału społecznego.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.