Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim (EPW)

W imieniu FAOW Lidera Konsorcjum operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pt. ?Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim (EPW)? zapraszamy mieszkańców wsi do udziału w spotkaniu ?Usłysz Głos Wsi? w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, w dniu 7 marca 2023 roku.

Spotkanie ma na celu dyskusję na temat przyszłości rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w aspekcie rezultatów wypracowanych na Europejskim Parlamencie Wiejskim w Kielcach oraz planów stworzenia polskiego odpowiednika parlamentu, który stałby się polem do szerokiej debaty środowisk zamieszkujących tereny wiejskie.

Program wydarzenia >>>