Gra planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”

Prezentujemy klasyczną grę planszową promującą walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM” i zapraszamy do zabawy!

Prezentacja gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”

Gra „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” została opracowana i wydana przez LGD „RAZEM” w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.