Grant „Gildia Aktywnych Ludzi” – zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w mieście Stoczek Łukowski

Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe Aves Stoczek Łukowski otrzymało grant w wysokości 23 470,00 zł na realizację projektu ?Gildia Aktywnych Ludzi? sfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?.

Celem zadania było wzmocnienie kapitału społecznego 206 mieszkańców Stoczka Łukowskiego i okolic, w tym zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska do końca września 2021 r.

Zadanie obejmowało:

  1. Zajęcia animacyjne (w tym koszt animatorów, zakup przebrania animacyjnego, gry wieża oraz chusty Klanza, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia były realizowane w terminie od czerwca do sierpnia 2021 r.. Łącznie odbyło się 8 spotkań po 4 godziny, łącznie 32 godziny. Zajęcia prowadzone były przez 2 instruktorów i 2 wolontariuszy.
  1. Zajęcia z kodowania (w tym koszt instruktora, zakup robota edukacyjnego typ: photon). Zajęcia odbywały się  od lipca do sierpnia 2021 r. w pracowni Orange wyposażonej w odpowiednią liczbę komputerów pozwalających na prowadzenie tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 4 spotkań po 8 godzin, łącznie 32 godziny zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
  1. Zajęcia muzyczno-taneczne (w tym koszt instruktorów, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia odbywały się od lipca do sierpnia 2021 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół wyposażonej w sprzęt do tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 4 spotkań po 4 godzin, łącznie 16 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
  1. Zajęcia sportowe (w tym koszt instruktorów, zakup piłek fitness, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia odbywały w hali sportowej przy Zespole Szkół wyposażonej w sprzęt do tego typu zajęć. Zadanie były realizowane w formie 6 spotkań po 2 godziny, łącznie 12 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
  1. Zajęcia plastyczne (w tym koszt instruktorów). Zajęcia odbywały się od lipca do sierpnia 2021 r. w pracowni Orange wyposażonej w odpowiednią liczbę stolików i krzeseł oraz materiałów do prowadzenia tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 2 spotkań po 4 godziny, łącznie 8 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
  1. Rajd historyczno-kulturalny – jednodniowa wycieczka z przewodnikami do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, do Muzeum Henryka Sienkiewicz w Woli Okrzejskiej w oraz Muzeum Regionalnym w Łukowie – w ramach kultywowania lokalnej historii (w tym koszt instruktorów i organizacji wyjazdu). Działanie było zrealizowane w maju 2021 r.. Działanie miało charakter wyjazdowy. Zadanie było realizowane przez 7 godzin. Wzięło w nim udział 2 instruktorów i 2 wolontariuszy. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD. Łącznie w zajęciach wzięło udział 30 osób.
  1. Zajęcia przyrodnicze – rajd rowerowy promujący walory przyrodniczo-historyczne naszego regionu, a także propagujący wartości proekologiczne (w tym koszt instruktorów). Działanie było realizowane w od 01.05.2021 do 30.06.2021 r. Działanie będzie miało charakter wyjazdowy na terenie obszaru LGD. Zadanie będzie realizowane jako 1 spotkanie przez 6 godzin. Weźmie w nim udział 2 instruktorów i 2 wolontariuszy. Grupą docelową będą mieszkańcy obszaru LGD.
  1. Rodzinny piknik plenerowy (w tym koszt cateringu, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Piknik odbył się w sierpniu 2021 r. Zadanie zostało realizowane w formie. Piknik był prowadzone przez 6 wolontariuszy. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.

Projekt skierowany był do trzech grup defaworyzowanych (osoby poniżej 35 roku życia, do kobiet, a także do seniorów 50+), ponieważ zakładał dla nich organizację zajęć animacyjnych, historycznych, muzycznych oraz różnego rodzaju wycieczek i zajęć w terenie.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.