Granty – spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym zmian w procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli oraz procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru Grantobiorców Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 10.00., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.