Gratulacje dla LGD od Posła na Sejm RP p. Krzysztofa Głuchowskiego