Gratulacje dla Mieszkańców Woli Okrzejskiej i Okrzei oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”!

Serdecznie gratulujemy kreatywności i skutecznej realizacji grantu ?Sienkiewiczowska Wola Okrzejska? Mieszkańcom Woli Okrzejskiej oraz Okrzei, Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”, a przede wszystkim koordynatorowi projektu Pani Iwonie Chudek, Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnego społeczeństwa, a także wzbogaciła wiedzę na temat pisarza i jego związków z Wolą Okrzejską i okolicą wśród mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD ?RAZEM? realizowanego w ramach Poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.