Gratulacje z okazji 10 lat Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Głuchowskiemu, władzom samorządowym, lokalnym grupom działania z województwa lubelskiego za złożone gratulacje z okazji jubileuszu 10 lat naszej LGD.