Informacje dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zwraca się z prośbą do Wnioskodawców i Beneficjentów PROW 2014-2020 o zapoznanie się komunikatem dotyczącym rozwiązań, z których można skorzystać w związku z wyjątkową sytuacją oraz ograniczeniami spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Komunikat >>> pobierz >>>

Zachęcamy przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie za pośrednictwem LGD ?RAZEM?, aby przed podjęciem decyzji związanych z zamiarem zmiany umowy, konsultowali się wcześniej drogą elektroniczną (e-mail) z pracownikiem Biura LGD, pracownikiem UMWL. Służymy Państwu radą, abyście mogli podjąć najkorzystniejszą decyzję.

Poniżej przedstawiamy pytania stawiane przez Beneficjentów i odpowiedzi udzielone przez MRiRW, jako Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, odnośnie realizacji umów o przyznaniu pomocy z Leader.

Pytania i odpowiedzi >>> pobierz >>>

Ponadto informujemy, że Beneficjenci środków PROW 2014-2020 mogą skorzystać z instrumentów pomocowych TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Więcej informacji o Tarczy antykryzysowej na oficjalnej stronie rządowej: >>> przejdź >>>

Mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW dalej pracuje nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez Beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii.

Kolejne informacje, które otrzymamy z MRiRW, będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? drogą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl.