Aktualne i zrealizowane projekty


Projekt współpracy  „Promocja Turystyki tudzież Kultury” – PTtK


Projekt współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” – START II


Projekt współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” – START I


KGW – KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD „RAZEM”


„Promocja i Turystyka”


„Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”


„Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego”


„Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych”


„DWA NARODY – KULTURA I JĘZYK”. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Białorusią