Innowacyjne materiały promocyjne promujące walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Sakwa


Kalendarz

 


Kolorowanka „Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej”


Gra karciana typu dobble