Jest czas pracy i jest czas odpoczynku…

Nasz Kolega ? Andrzej Małek, po wieloletniej pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? z końcem 2017 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od początku funkcjonowania biura ? aż do połowy 2015 r. był jego Dyrektorem, a następnie ? już do końca pracy ? specjalistą ds. turystyki. Pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Gmin obszaru LGD ?RAZEM? uroczyście podziękowali koledze za oddaną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.