Jest czas pracy i jest czas odpoczynku…

Nasz Kolega – Andrzej Małek, po wieloletniej pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z końcem 2017 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od początku funkcjonowania biura – aż do połowy 2015 r. był jego Dyrektorem, a następnie – już do końca pracy – specjalistą ds. turystyki. Pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Gmin obszaru LGD „RAZEM” uroczyście podziękowali koledze za oddaną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.