Już czwarty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na czwarty bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  29 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

09:00 – 11:00     Warsztaty serowarskie – Serowarnia Rosza w Starej Róży

11:30 – 12:30     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

13:00 – 14:00     Obiad i deser – w okolicach Woli Mysłowskiej

14:05 – 15:00     Browar Huzar

15:30 – 17:15     Stoczek Łukowski – zwiedzanie miasta

17:15 – 18:15     Kolacja – Izydory

19:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 29.09.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 28.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.