Kampania informacyjna MRiRW i jednostek doradztwa rolniczego pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, promująca polskiebazarek.pl