KGW w Jamielniku Kolonia kupiło stroje w ramach grantu „MOCNI RAZEM”

Projekt pt. ?MOCNI RAZEM?, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia, zakładał wzmocnienie kapitału społecznego, integrację i podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, historii i tradycji poprzez organizację eko-warsztatów tkackich i zielarskich podczas wyjazdu integracyjnego oraz zakup strojów dla członków KGW w Jamielniku Kolonia w okresie od stycznia do końca listopada 2021 r. Wysokość grantu wyniosła: 10 110,00 zł.

Projekt przebiegał w dwóch etapach i miał na celu:

1) Zintegrowanie wizualne grupy poprzez zakup jednolitych strojów dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia, które pozwoliły promować miejscowość podczas różnych wydarzeń (uroczystość Bożego Ciała z procesją, Festyn na Powitanie Lata w Starych Kobiałkach, Piknik Patriotyczny w Guzówce, dożynki w Starych Kobiałkach, Msza św. Dożynkowa w Stoczku Łukowskim a także reprezentowanie ? jako starostowie całej gminy przez członków naszego KGW- i godnie reprezentować mieszkańców wsi, gminy i obszaru LGD. Stroje dla członków KGW nie ą odwzorowaniem regionalnych strojów ludowych, ale nawiązują do nich przez motyw folkowy. Ich zadaniem jest zintegrowanie wizualne członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia, które pozwolą promować miejscowość podczas różnych wydarzeń.

Członkowie KGW w Jamielniku Kolonia wystąpili w nowych jednolitych strojach podczas wyjazdu, promując swoje Koło, gminę Stoczek Łukowski oraz obszar LGD. Zakupione stroje były także wykorzystane podczas wyjazdu integracyjnego do sesji fotograficznej, do której został zatrudniony specjalista z odpowiednim sprzętem. Sesja odbyła się w wyjątkowym plenerze, z wykorzystaniem narzędzi i dostępnych akcesoriów (drewniana chata, wóz drewniany, stodoła itp.).

2) Zintegrowanie mentalne grupy odbyło się poprzez organizację dwudniowego wyjazdu z elementami edukacyjnymi (eko-warsztaty pt. ?Od włókna do tkaniny? oraz eko-warsztaty zielarskie) oraz elementami służącymi poznaniu się i integracji członków KGW (biesiada z potrawami regionalnymi, występ zespołu obrzędowego Rumenok oraz gra terenowa zw. z życiem i pracą na wsi). Wyjazd edukacyjny służył także jako pokazanie dobrych praktyk w zakresie działalności stowarzyszeń i wykorzystywaniu środków zewnętrznych na wzmacnianie kapitału lokalnego, dlatego pierwszym punktem wyjazdu było spotkanie z szefostwem „Krainy Rumianku” – wzorcowego projektu, jako przykładu na dobre wy korzystnie środków projektowych. Usługą zamówioną w ?Krainie Rumianku? było przedstawienie obrzędowe jako przykład oddolnej inicjatywy.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.