Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w dniach 16 ? 17 grudnia 2017 r. na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.

Udział w Kiermaszu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom domki wystawiennicze do sprzedaży i prezentacji swoich produktów. Podczas organizowanego przedsięwzięcia chcemy zapewnić odwiedzającym możliwość degustacji i zakupów produktów poszukiwanych w okresie przedświątecznym.

Osoba wystawiająca swój produkt spożywczy powinna posiadać aktualne badania zdrowotne wymagane przy kontakcie z żywnością. Proszę również o zwrócenie uwagi na właściwą, zgodną z wymaganiami sanitarnymi ekspozycję prezentowanych produktów. Jeżeli będą Państwo prowadzili sprzedaż swoich wyrobów, należy pamiętać o wymogach polskiego prawa z zakresu finansów i należytego dokumentowania prowadzonej sprzedaży, np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Podczas udziału w imprezie promującej produkty bożonarodzeniowe prosimy także o estetyczne przygotowanie Państwa prezentacji. Kiermasz będzie odbywał się w następujących godzinach: sobota (od 11.00-18.00), niedziela (od 10.00-18.00).

Zgłoszenie udziału (podpisany skan) należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r., na adres: pawel.rzetelski@lubelskie.pl . Informujemy, że przysłanie przez Państwa zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do uczestnictwa w Kiermaszu, po zaakceptowaniu przez organizatorów.

Uprzejmie informuję, że zgłoszenie uczestnictwa zobowiązuje Państwa do aktywnego udziału przez cały czas trwania Kiermaszu. W przypadku niewywiązania się z deklarowanej trzydniowej obecności na Kiermaszu, nie będzie możliwości udziału w kolejnych wydarzeniach przez nas organizowanych. Jednocześnie zaznaczamy, że organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszonych podmiotów oraz wyboru zgłoszonej oferty produktowej. Ilość miejsc ograniczona.