Kolejne podpisane umowy z grantobiorcami

W dniu 30.12.2020 r. w Biurze LGD Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? ? Pani Sylwia Romańska-Węzik ? podpisała umowy o powierzenie grantu z pozostałymi 5 podmiotami, które będą realizować swoje granty w ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu grantowego ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WZMACNIAJĄCYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY NA OBSZARZE LGD „RAZEM”.

Celem projektu jest wsparcie do końca grudnia 2021 roku 12 lokalnych inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny mieszkańców obszaru LGD ?RAZEM”, co przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, w tym z zakresu ochrony środowiska.

Kwota przeznaczona na realizację projektu to: 242 113,00 zł

Grantobiorcy, którzy podpisali 30.12.2020 r. umowę o powierzenie grantu to:

– Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej

– Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia

– Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska

– Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie

– Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie

Bardzo się cieszymy, że 12 tak ciekawych inicjatyw zostanie przeprowadzonych w każdej gminie na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD ?RAZEM? do udziału w tym projekcie i kontakcie z realizatorami poszczególnych grantów!

Projekt grantowy ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM? współfinansowany jest ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opisy poszczególnych grantów oraz fotorelacja z wręczania umów:

 

? Zadanie 1: ?Cykl warsztatów szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń? ? Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej:

? Zadanie 2: ?MOCNI RAZEM? ? Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia:

 

? Zadanie 5: ?Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wielopokoleniowych warsztatów w Gminie Wola Mysłowska? ? Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska:

 

? Zadanie 8:  ?START PO ZDROWIE? ? Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie:

 

? Zadanie 10: ?Idę na sztukę, do biblioteki? ? Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie: