Kolejny nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Nowa infrastruktura turystyczno?rekreacyjna powstała w będącym częścią miasta Stoczek Łukowski sosnowym lesie Chojniak.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania ?RAZEM? punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes LGD ?RAZEM? oraz Marcin Sentkiewicz ? Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy ?START? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 21 654,33 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
  • 12 377,31 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Jak zapewnia Pan Burmistrz to dopiero początek rewitalizacji tego pięknego miejsca.

Projekt ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.