Kolejny nowy punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Nowa infrastruktura turystyczno–rekreacyjna powstała w będącym częścią miasta Stoczek Łukowski sosnowym lesie Chojniak.

To kolejny z 15 zaplanowanych przez Lokalną Grupę działania „RAZEM” punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji, które powstały wzdłuż Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Oficjalnego odbioru inwestycji dokonali: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes LGD „RAZEM” oraz Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski.

Siłownie zewnętrzne z elementami placu zabaw powstały w ramach projektu współpracy „START” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W 100 % zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 21 654,33 zł z publicznych środków wspólnotowych EFFROW (63,63%)
  • 12 377,31 zł z publicznych środków krajowych (36,37 %)

Jak zapewnia Pan Burmistrz to dopiero początek rewitalizacji tego pięknego miejsca.

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.