Kolorowanka dla Najmłodszych w LGD „RAZEM” promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej

Kolorowanka ?Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej? to niespodzianka Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? dla najmłodszych mieszkańców promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To doskonały pomysł na zimowe wieczory.

Proszę udostępniać, drukować, a również oczekiwać wersji papierowej w przedszkolach, szkołach czy na lokalnych imprezach, w których LGD będzie brało udział.

Pobierz Kolorowankę >>>

Kolorowanka ?Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej? powstała w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START), który zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.