Kolorowanka dla Najmłodszych w LGD „RAZEM” promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej

Kolorowanka „Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej” to niespodzianka Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dla najmłodszych mieszkańców promująca walory turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej.

To doskonały pomysł na zimowe wieczory.

Proszę udostępniać, drukować, a również oczekiwać wersji papierowej w przedszkolach, szkołach czy na lokalnych imprezach, w których LGD będzie brało udział.

Pobierz Kolorowankę >>>

Kolorowanka „Kolorowe Szlaki Ziemi Łukowskiej i Radzyńskiej” powstała w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START), który zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.