KONFERENCJA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – HISTORIA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ W GMINIE STOCZEK ŁUKOWSKI”

W dniu 22 listopada w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach odbyła się konferencja „Drogi do niepodległości – Historia walki o niepodległość w Gminie Stoczek Łukowski”. Podsumowywała ona obchody Święta Niepodległości, jak i działania Gminy Stoczek Łukowski w ramach projektu ?Drogi do niepodległości ? Historia walki i niepodległości w Gminie Stoczek Łukowski?, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i placówek oświatowych z terenu Miasta Stoczek Łukowski i Gminy Stoczek Łukowski, młodzież szkolna oraz przedstawiciele lokalnej społeczności i organizacji społecznych, w szczególności towarzystw regionalnych z terenu Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z wydarzeniami dotyczącymi walki o niepodległość Rzeczpospolitej rozgrywającymi się na terenie Gminy Stoczek Łukowski, a także z sylwetkami mieszkańców i osób związanych z gminą, a zaangażowanych w działalność niepodległościową.

Wystąpienia prelegentów przeplatane były inscenizacjami i koncertami. Konferencje rozpoczęła plenerowa inscenizacja historyczna ? pokaz artyleryjski z okresu powstania listopadowego. Lokalny zespół śpiewaczy ?Kobierzec? wykonał koncert pieśni patriotycznych, a młodzież z grupy instrumentalno-wokalnej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach przygotowała inscenizację słowno?muzyczną nawiązująca do tematyki konferencji.

Na zakończenie konferencji Pani Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przedstawiła przykłady działań realizowanych przez LGD promujących dziedzictwo historyczne i kulturowe Ziemi Łukowskiej.

Więcej informacji na stronie https://www.stoczeklukowski.pl/news,1130,konferencja-drogi-do-niepodleglosci-historia-walki-o-niepodleglosc-w-gminie-stoczek-lukowski.html