Konferencja w Starych Kobiałkach – „PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w dniu 18 czerwca 2019 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach zorganizowała konferencję ?PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU ? JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych: gospodarz obiektu ? p. Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski, p. Marcin Sentkiewicz ? Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, p. Piotr Chaber ? Wójt Gminy Serokomla, p. Krzysztof Warda ? Wójt Gminy Krzywda, p. Renata Klębowska-Szustek ? Kierownik ARiMR Oddział Łuków, przedstawiciele GBP, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, społecznicy, łącznie około 90 osób. Swoją obecnością na konferencji zaszczycił nas również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Głuchowski.

Konferencję prowadziła p. Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu LGD, która przekazała informację nt. dobrych praktyk z zakresu wdrażania PROW 2014-2020 na obszarze LGD ?RAZEM? oraz przekazała wyniki wpływu realizacji LSR na poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze LGD.

Ponadto Prezes Zarządu LGD poinformowała o:

 • podwyższeniu kwoty budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD o 940 tys. zł. To jest nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018 (przeprowadziliśmy 15 naborów wniosków o przyznanie pomocy, oceniliśmy 99 wniosków, spośród których 35 podpisało umowy na łączną kwotę 5.360.769,45 zł, zorganizowaliśmy 24 spotkania/szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD). Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD ?RAZEM?.
 • projekcie grantowym ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny? ? konkursie dla lokalnych organizacji pozarządowych
 • projekcie KGW ? KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD ?RAZEM?, na który udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 28 tys. zł z konkursu zorganizowanego przez Sekretariat Regionalnej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. Istotą projektu jest zorganizowanie 4 szkoleń dla 60 (łącznie) członkiń lokalnych KGW, w tym min. 50 % kobiet do 35 roku życia z zakresu małego przetwórstwa, wymagań i procedury sanitarno-technicznej oraz warunków i wymagań w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego /RHD/, a także WARSZTATÓW SEROWARSKICH oraz wyjazdu studyjnego w ramach dobrych praktyk w wyżej wymienionym zakresie.

Podczas konferencji p. Prezes zaprezentowała również rodzinną grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? – grę promującą walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD ?RAZEM?, która powstała w ramach międzynarodowego projektu współpracy ?Promocja i turystyka? realizowanego przez LGD (finansowanego ze środków PROW 2014-2020).

Gra polega na wcieleniu się w role turysty, który zwiedza 10 gmin (9 wiejskich i 1 miejską) wchodzących w skład obszaru LGD „RAZEM”. Trasę wędrówki wyznacza mapa/plansza prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej (oznakowany szlak, około 300 km prowadzący po najciekawszych zakątkach naszej małej Ojczyzny). Po drodze gracze odwiedzają m.in. rezerwaty przyrody, odkrywają takie osobliwości jak amonity, poznają bohaterów powstania styczniowego i listopadowego, miejsca bitwy gen. Kleeberga, dowiadują się gdzie H. Sienkiewicz spędził swoje dzieciństwo. Jednym słowem – poznają bogatą historię tego regionu, a zdobyta wiedza pozwala im uzyskać jak najwięcej punktów i zdystansować przeciwników.

Prezentację ?Współpraca się opłaca? oraz warsztaty ?World Café? ?Partnerstwo w praktyce ? poprowadziła p. Karolina Suska dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

Uczestnicy zapoznali się z nowymi pomysłami na współdziałanie, inicjatywami służącymi rozwojowi obszaru LGD ?RAZEM?, wypracowali pomysły na lokalną współpracę. Ta część konferencji zaktywizowała społeczność lokalną, zainspirowała uczestników do podejmowania partnerstw lokalnych.

Pod koniec konferencji miało miejsce nagrodzenie laureatów konkursu ?NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ? ? najbardziej aktywnych podmiotów, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej.

LAUREACI KONKURSU:

I KATEGORIA: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego.

I miejsce:

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności, inicjatywa: Armata dla Stoczka. Liczba przyznanych punktów: 100. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 700,00 zł.

II miejsce:

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa, inicjatywa: Bądźmy dumni z naszych korzeni. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

III miejsce:

Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, ?Rozwój infrastruktury i usług w gminie Adamów w zakresie turystyki poprzez budowę kompleksu paintball oraz uruchomienie Przystani Rowerowej?. Liczba przyznanych punktów: 95. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

II KATEGORIA: Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego.

I miejsce:

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej, inicjatywa: poCZYTALNIA. Liczba przyznanych punktów: 100. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 700,00 zł.

II miejsce:

Tu Spoczywa Bohater ? Grupa Adamów, inicjatywa: Mural patriotyczny powstały z okazji 80-tej rocznicy Bitwy pod Wolą Gułowską. Liczba przyznanych punktów: 99. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

III miejsce:

Klub 50+ Stoczek Łukowski, inicjatywa: Gra miejska ?Stoczek Łukowski – Miasto z charakterem?. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce:

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa, inicjatywa Konie w Krainie Ramzesa ? VIII Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej ,,Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? dla:

 1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Józefowie Dużym w celach rekreacyjno-edukacyjnych?
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym, inicjatywa: Budowa altany ? miejsca spotkań dla mieszkańców.
 3. Stowarzyszenia Modry Len z Adamowa, inicjatywa: Orszak Trzech Króli w Adamowie.
 4. Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce, inicjatywa: Wesele Ludowe.
 5. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Dragon? Wojcieszków, inicjatywa: 24 godzinny mecz piłki siatkowej.
 6. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, inicjatywa: ?Powstanie zespołu Szalibabki?.
 7. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Serokomli, inicjatywa: Rodzice dzieciom ? ?Rzepka?.
 8. Koła Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne?, ?OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA? msza polowa w Burcu upamiętniająca poległych żołnierzy 50 DP.

Konferencję uświetnił występ zespołu Kobierzec ze Starych Kobiałek, który wykonał kilka utworów, m.in. piosenkę ułożoną specjalnie dla LGD z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia.

Konferencja oraz konkurs finansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Galeria zdjęć

Prezentacja efektów realizacji LSR – I kamień milowy 2016-2018

Prezentacja DOBRE PRAKTYKI PROW 2014-2020 NA OBSZARZE LGD „RAZEM”

Prezentacja gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”