Konkurs geologiczno – środowiskowy

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie organizuje ogólnopolski konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych – konkurs plastyczny,
  • dla uczniów gimnazjów – konkurs wiedzy,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – konkurs wiedzy.

Termin składania prac mija 31 marca 2017 r. Pełna informacja o konkursie dostępne jest pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2017/.

Zachęcamy szkoły z obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do zapoznania się z regulaminem konkursu i komunikatami dla szkół oraz zainteresowania uczniów udziałem w konkursie. Informujemy przy tej okazji, że nasze LGD przy wsparciu finansowym Gminy Łuków i współpracy z Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie będzie organizatorem II Festiwalu jurajskiego planowanego na 17 września br. w Klimkach.