Konkurs „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w Konkursie pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 18.03.2016 r.). Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura LGD „RAZEM” do dnia 7 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji w dniu 18 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy