Konkurs „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w Konkursie pn. ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 18.03.2016 r.). Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM” do dnia 7 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji w dniu 18 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy