Konkurs pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w Konkursie pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD „RAZEM”, w grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD„RAZEM”. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, w dwóch kategoriach wiekowych:

  • do 14 lat,
  • powyżej 14 lat.

Rozgrywki odbędą w następujących etapach:

I ETAP  –  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 5.08.2019 r. do 5.09. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP – ELIMINACJE OBSZARU LGD „RAZEM”:

Termin rozgrywek: do 12.09.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD „RAZEM”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD „RAZEM” lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl do dnia 05.09.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu.

2. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

3. Schemat rozgrywek w II etapie Konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).