Konkurs pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w Konkursie pn. ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD ?RAZEM?, w grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD?RAZEM?. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, w dwóch kategoriach wiekowych:

  • do 14 lat,
  • powyżej 14 lat.

Rozgrywki odbędą w następujących etapach:

I ETAP  ?  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 5.08.2019 r. do 5.09. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP ? ELIMINACJE OBSZARU LGD ?RAZEM?:

Termin rozgrywek: do 12.09.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD ?RAZEM?.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD ?RAZEM? lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl do dnia 05.09.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu.

2. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

3. Schemat rozgrywek w II etapie Konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).