Konsultacje dotyczące zmian lokalnych kryteriów wyboru grantów

Uprzejmie zapraszamy Szanownych Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” o wyrażanie swoich opinii na temat zmian lokalnych kryteriów wyboru grantów – prosimy o wypełnianie Ankiety on-line. Bardzo dziękujemy.